Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsminister Marin reser till Paris

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 29.6.2021 21.54
Pressmeddelande 422/2021

Onsdagen den 30 juni deltar statsminister Sanna Marin i ett toppmöte i Paris med Frankrikes president Emmanuel Macron, Mexiko och FN som värd. Generation Equality Forum utgör startskottet för en kampanj som har som mål att globalt påskynda jämställdhet mellan könen.

Generation Equality Forum arrangeras med beaktande av strikta coronarestriktioner. I mötet deltar ett tiotal stats- och regeringschefer, FN:s generalsekreterare António Guterres och andra ledare för internationella institutioner, företrädare för civilsamhällesorganisationer och företagsledare.
 
Under evenemanget offentliggör Finland och andra aktörer inom Generation Equality sina egna åtaganden för att nå de gemensamt överenskomna jämställdhetsmålen.
 
Kampanjen Generation Equality omfattar sex aktionsgrupper som främjar jämställdhet genom konkreta handlingsplaner. Handlingsplanerna genomförs under de följande fem åren i samarbete med regeringar, företag, organisationer och ungdomsrörelser.
 
Finland har en ledarroll i den aktionsgrupp inom ramen för kampanjen som fokuserar på jämställdhet inom teknologi och innovationer. De övriga gruppernas handlingsplaner fokuserar på frågor kring könsrelaterat våld, sexuell och reproduktiv hälsa, ekonomisk rättvisa, klimatförändringen och kvinnligt ledarskap.
 
För Finland är det viktigt att eliminera könsrelaterat nätvåld och skapa trygga onlinemiljöer. Ett av de viktigaste målen för Finland och den globala kampanjen är också att sporra flickor och kvinnor att utnyttja teknik och söka sig till teknikbranschen. Utbildning är av avgörande betydelse när det gäller att skapa jämlik teknik.
 
Finland deltar i kampanjen också utöver sin ledarroll och har förbundit sig att på ett konkret sätt främja till exempel sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Kvinnors och flickors rättigheter och jämställdhet är en väsentlig del av Finlands internationella verksamhet och kampanj för att bli medlem i FN:s råd för mänskliga rättigheter för perioden 2022–2024.
 
Ytterligare information: Lauri Voionmaa, specialmedarbetare (internationella ärenden), tfn 0295 160 306, och Pirita Ruokonen, specialmedarbetare, tfn 0295 160 091, statsrådets kansli
 

 
Tillbaka till toppen