Hoppa till innehåll

Statsminister Orpo öppnar Finlands paviljong i Dubai

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 30.11.2023 10.00 | Publicerad på svenska 30.11.2023 kl. 10.14
Pressmeddelande
I foto statsminister Petteri Orpo.

Statsminister Petteri Orpo öppnar Finlands paviljong i samband med FN:s klimatkonferens i Dubai den 1 december. Finland har för första gången en egen paviljong i samband med klimatkonferensen. Där presenteras olika finländska klimatlösningar, till exempel innovationer för ren energi.

FN:s klimatkonferens COP28 ordnas i Förenade Arabemiraten i Dubai den 30 november–12 december. Vid sidan av de egentliga förhandlingarna samlar COP28 ett stort antal deltagare för att diskutera klimatförändringarnas konsekvenser och de ekonomiska möjligheterna med en ren omställning.

”Finlands ambitiösa mål är att bli klimatneutralt före 2035. Samarbete mellan olika aktörer behövs för att målet ska kunna nås. Det hör till det finländska samhällets styrkor. Jag är mycket stolt över att vår paviljong är ett resultat av kraftfulla gemensamma insatser från offentliga aktörer, företag som förbundit sig till grön omställning och tredje sektorn”, säger statsminister Orpo.

Även miljö- och klimatminister Kai Mykkänen, Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz och utrikeshandels- och utvecklingsminister Ville Tavio deltar i paviljongens evenemang under klimatkonferensen.

”EU ska också i fortsättningen vara en global vägvisare inom klimatpolitiken. När världens största inre marknad sätter upp mål, kommer också omvärlden oundvikligen att förändras. Det ger våra företag en möjlighet att vara föregångare på marknaden för grön omställning”, säger Europa- och ägarstyrningsminister Adlercreutz.

Värd för paviljongen är Business Finland, som erbjuder företag finansiering och tjänster för internationalisering, tillsammans med Climate Leadership Coalition (CLC), Centralhandelskammaren och Finlands näringsliv. I styrgruppen för Finlands paviljong ingår arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet, utrikesministeriet och Sitra.

Programmet i Finlands paviljong lyfter fram olika synvinklar när det gäller att begränsa och anpassa sig till klimatförändringar på global nivå. I programmet medverkar cirka 20 finländska företag, bland annat Nokia, Outokumpu, Neste och Stora Enso. Också flera andra aktörer, såsom civilsamhällesorganisationer och företrädare för ministerierna, deltar.

Evenemangen i Finlands paviljong kan följas i direktsändning på webbplatsen för Finlands paviljong.

Ytterligare information: Marja Koskela, statsminister Orpos diplomatiska rådgivare, tfn 0295 160 978 (i Dubai 1–2.12), Päivi Paasikoski, statsrådets kommunikationsdirektör (förfrågningar om intervjuer med statsminister Orpo), tfn 040 547 6279 (i Dubai 1–2.12), Crista Grönroos, Europa- och ägarstyrningsminister Adlercreutz specialmedarbetare, tfn 050 441 4257 (i Dubai 2–4.12)