Hoppa till innehåll

Statsrådets webbplats förnyas

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 18.4.2024 8.36
Pressmeddelande

Webbplatsen valtioneuvosto.fi förnyas onsdagen den 24 april. Målet är en enhetligare användarupplevelse och visuell profil. Dessutom är syftet att förbättra webbplatsens användbarhet särskilt med mobila enheter. I samband med förnyelsen tas också den separata webbplatsen för statsrådets kansli ur bruk.

Valtioneuvosto.fi är regeringens huvudsakliga kommunikationskanal. Webbplatsen innehåller både aktuell och grundläggande information om statsrådets verksamhet, bland annat ministeriernas pressmeddelanden, statsrådets offentliga beslutsmaterial och information om regeringen och om genomförandet av regeringsprogrammet. Webbplatsens språkversioner är finska, svenska och engelska.

Webbplatsens koncept och användargränssnitt och navigeringen på webbplatsen har förnyats. Vid planeringen ägnades särskild uppmärksamhet åt att webbplatsen ska vara tillgänglig och lätt att både använda och upprätthålla. Samtidigt infördes statsrådets visuella profil i mer heltäckande omfattning än tidigare.

”Syftet med statsrådets kommunikation är att ge en faktabaserad helhetsbild av statsrådets verksamhet, mål, beslut och beredningsprocesser. Här spelar kommunikation på webben en viktig roll, och den förnyade webbplatsen främjar syftet ännu bättre. Nu efter att ha förnyat användargränssnittet och layouten kommer vi att se till att också webbplatsens innehåll betjänar användarna bättre”, säger projektledaren, specialsakkunnig Tuomo-Pekka Arhi.

Största delen av innehållet på statsrådets kanslis egen webbplats vnk.fi har överförts till den förnyade valtioneuvosto.fi-webbplatsen. Webbplatsen vnk.fi kommer att tas ur bruk. Därefter är det inte längre möjligt att beställa kansliets pressmeddelanden från vnk.fi. Alla ministeriers pressmeddelanden och annat aktualitetsmaterial går även i fortsättningen att beställa enligt ämnesområde på adressen valtioneuvosto.fi/sv/aktuellt/bestall-material

I april togs också statsrådets nya videotjänst i bruk. Där kan man följa regeringens presskonferenser i direktsändning och se inspelningar av dem efteråt. Nästa steg i arbetet med att utveckla kommunikationen på webben är att förnya statsrådets medietjänst.

Ytterligare information: Elena Uskola, webbkommunikationschef, tfn 0295 160 131, statsrådets kansli