Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Finlands regerings internationella jämställdhetspris beviljades för att ändra diskriminerande lagar

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 2.12.2019 15.30
Pressmeddelande 637/2019

Statsrådet utsåg årets mottagare av det internationella jämställdhetspriset den 2 december. Historiens andra internationella jämställdhetspris tilldelades organisationen Equality Now för dess framgångar i att ändra diskriminerande lagar och förstelnad praxis över hela världen.

Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist delade ut priset, som togs emot av chefen för Equality Now Yasmeen Hassan i Tampere.

”Jämställdhet har varit ett medvetet politiskt beslut som har gjort Finland till ett av världens mest framgångsrika länder enligt många mått”, statsminister Antti Rinne beskriver. ”Vi tror att jämställdhet bidrar till samhällenas framgång. Med hjälp av priset vill Finland främja gärningar som kan förverkliga jämställdheten runt om i världen”, önskar Rinne.

Equality Now tackar Finlands regering för priset och för uppmärksammandet av jämställdhetens betydelse.

”Lika rättigheter för kvinnor och flickor är en lösning på vår tids största utmaningar – fred och säkerhet, avskaffande av fattigdom och klimatförändringar. Jämställdhet är inte bara rättvist utan också den bästa möjliga investeringen i samhället”, säger Yasmeen Hassan.

”De största hindren på vägen mot global jämställdhet är negativa attityder och strukturer. I alla världens länder finns det fortfarande diskriminerande lagar och praxis”, påpekar utrikesminister Pekka Haavisto. Haavisto, som var prisjuryns ordförande, betonar att Equality Nows styrka ligger just i dess förmåga att ändra lagar och skadliga seder.

Under sina 27 verksamhetsår har Equality Now lyckats ändra över 50 diskriminerande lagar i olika länder. Organisationen agerar på lokal nivå enligt varje lands egna behov, men den har också internationellt inflytande på lagstiftning, människohandel och praxis. Organisationen har även engagerat män och ungdomar i sin verksamhet. Equality Nows inflytande syns bland annat i att den har lyckats stärka de negativa attityderna mot könsstympning och barnäktenskap. Prissumman på 300 000 euro används till organisationens kampanjer för en jämlik familjelagstiftning.

Equality Now har målmedvetet gjort det känt hur mycket våld kvinnor utsätts för. Organisationen har också framhållit att kvinnor ska ha rätt att besluta om sitt eget liv och sin sexuella och reproduktiva hälsa.

”De här frågorna har drabbats av bakslag till och med i Europa”, påpekar ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist. ”Som ordförande i Europeiska unionens råd har Finland lagt vikt vid rättsstatsprincipen och internationella avtal som kan garantera alla oavsett kön lika rättigheter”, fortsätter Blomqvist.

Allmänheten i över 60 olika länder lämnade in över 300 förslag till årets pristagare. Statsrådet fattade beslut om pristagaren på förslag av en internationell oberoende prisjury. Juryn bestod av utrikesminister Pekka Haavisto, ordföranden för Kvinnoorganisationernas Centralförbund Eva Biaudet, verkställande direktören för organisationen Women Deliver Katja Iversen, Finlands första kvinnliga statsminister Anneli Jäätteenmäki och Promundo-konsortiets äldre rådgivare Dean Peacock.


Statsrådets internationella jämställdhetspris 2017 tilldelades Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Hon styrde prissumman till en nigerisk organisation som arbetar för att bekämpa familjevåld. Organisationen använder medlen till att bygga ett skyddshem.

Mer information om priset
Bilder på prisceremoni
Bild av Yasmeen Hassan för mediebruk

Ytterligare information: intervjuförfrågningar: Annukka Lyra, specialsakkunnig, statsrådets kansli, tfn 050 577 7651, [email protected]

Antti Rinne Pekka Haavisto Thomas Blomqvist
 
Tillbaka till toppen