Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade Finlands deltagande i krishantering och HX-projektet

Statsrådets kommunikationsavdelning 17.4.2020 13.07 | Publicerad på svenska 17.4.2020 kl. 15.55
Pressmeddelande 261/2020

Vid sitt möte fredagen den 17 april 2020 diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott frågor som rör internationell krishantering.

Det är viktigt att den internationella närvaron i konfliktområden fortsätter under coronaviruspandemin. För närvarande deltar Finland i tio militära krishanteringsinsatser med sammanlagt cirka 400 soldater inom ramen för FN, EU och Nato samt den internationella koalitionen mot IS.

Presidenten och ministerutskottet fastställde att Finland fortsätter att delta i FN:s UNIFIL-insats i Libanon med cirka 200 soldater i insatsens franska reservbataljon från och med den 1 januari 2021 tills vidare. Riksdagens utrikesutskott ges en utredning i saken i enlighet med lagen om militär krishantering.

Vid mötet fastställdes också att Finland förbereder sig för att fortsätta delta både i Irakinsatsen Operation Inherent Resolve (OIR), som genomförs av den internationella koalitionen mot IS, och i Natos utbildningsinsats i Irak (NATO Mission Iraq, NMI). Dessutom förbereder sig Finland för att öka sitt deltagande i EU:s militära utbildningsinsats i Mali.

Presidenten och ministerutskottet fastställde också att Finland deltar i beredskapsturen för Natos snabbinsatsstyrkor (NRF) 2022 med ett minröjningsfartyg i Katanpää-klassen. Finland har deltagit i NRF-styrkornas supplementära verksamhet sedan 2012, och deltagandet är en viktig del av Finlands partnerskapssamarbete med Nato.

Dessutom tog republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet del av resultaten i fråga om de preciserade anbuden i HX-jaktplansprojektet. Finland fick svar på den preciserade anbudsbegäran från alla fem anbudsgivare inom den tidsfrist som ställdes till utgången av januari, varefter anbuden analyserades inom försvarsförvaltningen.

Ytterligare information: Mikko Kinnunen, avdelningschef, tfn 0295 351 820, utrikesministeriet; Janne Kuusela, överdirektör (krishantering), tfn 0295 140 300, Lauri Puranen, programchef (HX-projektet), tfn 0295 140 403, försvarsministeriet

Anna-Maja Henriksson Antti Kaikkonen Katri Kulmuni Li Andersson Maria Ohisalo Pekka Haavisto Sanna Marin Ville Skinnari
Tillbaka till toppen