Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Det självständiga Finlands hundraårsjubileum var lyckat och hade en betydande inverkan

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 12.4.2018 12.03
Pressmeddelande 190/2018

Finländarna anser att det självständiga Finlands hundraårsjubileum 2017 var lyckat och hade stor inverkan på det finska samhället. Den stora majoriteten, det vill säga nio av tio finländare, anser att jubileumsåret var lyckat. Enligt Statistikcentralens färska Finland 100 år-uppföljningsundersökning anser finländarna att jubileumsåret stärkte känslan av samhörighet och fördjupade självständighetens betydelse. Dessutom firades självständigheten på ett mer uppsluppet sätt än tidigare.

”Jubileumsåret hade stor betydelse för finländarna. Jubileumsårets behållning var större än vi på förhand hade tänkt oss. Det blev en unik, gemensam upplevelse som förde samman människor i Finland och utomlands”, säger generalsekreteraren för projektet Finland 100 år Pekka Timonen från statsrådets kansli.

Statsrådets kansli har genom en flerårig uppföljningsundersökning* utrett finländarnas kännedom om och syner på jubileumsåret. I dag offentliggjordes resultaten av den sista fasen i Statistikcentralens undersökning som genomfördes i sex faser under 2015–2018.

Jubileumsåret stärkte känslan av samhörighet

Fyra av fem finländare, det vill säga 83 procent, anser att jubileumsåret stärkte känslan av samhörighet i Finland. En överlägsen majoritet (94 procent) anser dessutom att jubileumsåret stärkte Finlands internationella anseende.

”Det är särskilt glädjande att känslan av samhörighet har blivit starkare, eftersom det visar att temat tillsammans och det nya sättet att fira självständigheten har varit lyckade. Jag tror att jubileumsåret har haft en viktig och bestående inverkan”, gläder sig Pekka Timonen.

Uppföljningsundersökningen har också utrett finländarnas tillfredsställelse med den allmänna stämningen i Finland. Andelen tillfredsställda har klart ökat jämfört med den första undersökningen hösten 2015. Nu är över hälften av finländarna (58 procent) minst ganska tillfreds med den allmänna stämningen, då andelen tidigare var 37 procent. Tillfredsställelsen är lika mellan män och kvinnor. Bland de olika åldersgrupperna är tillfredsställelsen emellertid störst bland 15–24-åringar, varav 71 procent menar att de är tillfreds med den allmänna stämningen.

Nya nyanser i självständighetsfirandet

Mer än nio av tio finländare, det vill säga 93 procent, är tillfreds med hur jubileumsåret genomfördes. Tillfredsställelsen ökade i stadig takt under året och åsikterna är liknande oberoende av ålder eller bostadsort. Unga har den mest positiva uppfattningen om jubileumsåret.

Undersökningen visar också att det har skett en förändring i hur självständigheten firas. Hälften av finländarna upplever att jubileumsåret har förnyat självständighetsfirandet. Tre av fyra av personer som firade självständighetsdagen upplevde att firandet var mer uppsluppet än tidigare, och var fjärde inledde firandet redan på självständighetsdagsafton. Hälften av festdeltagarna menar att dagen nu kändes viktigare än förut.

Närmare 800 000 finländare flaggade även på självständighetsdagsafton den 5 december och över 600 000 firade gemensamma kaffestunder på eftermiddagen samma dag. Självständighetsdagen väckte positiva känslor hos de flesta. Nio av tio kände stolthet över sitt hemland och dessutom glädje, lycka och en känsla av samhörighet.

Finländarna önskar också att de nya formerna av att fira självständigheten blir en tradition. Den viktigaste aspekten anses vara den uppsluppna stämningen, men också blåvit belysning och gemensamma stunder med vänner är sådant som finländarna vill uppleva på nytt. Över hälften önskar att Finlands flagga skulle användas mer.

”Jubileumsåret erbjöd en möjlighet att fira Finland på ett nytt sätt och berika firandet med nya nyanser. Det är fint att se att så har hänt. De ungas starka roll tyder på att dessa teman kommer att vara bärande även i framtiden”, bedömer Timonen. 

Undersökningen av jubileumsårets olika delområden och analysen av dess inverkan pågår för närvarande. Slutrapporten färdigställs under sommaren.

Ytterligare information: Pekka Timonen, generalsekreterare, [email protected], tfn 050 337 4386 och Päivi Pirttilä, kommunikationsexpert, tfn 040 705 3323, statsrådets kansli 

*I Finland 100 år-uppföljningsundersökningen, som gjordes i samband med Statistikcentralens konsumentbarometer, intervjuades över tusen 15–84-åriga personer som är bosatta i Finland. Resultaten av undersökningen, som genomfördes i sex faser under 2015–2018, har ställts i proportion till hela befolkningen.

******

Finland 100 år. Det självständiga Finland fyllde hundra år den 6 december 2017. Vår generations viktigaste jubileum firades hela året under temat ”tillsammans” både i Finland och i över hundra andra länder på alla kontinenter. Sammanlagt 5 000 olika projekt anslöt sig till det öppna programmet och över 800 000 finländare och Finlandsvänner var med och byggde upp programmet. Organisationen för Finland 100 år vid statsrådets kansli svarade för planeringen och genomförandet av jubileumsåret. suomifinland100.fi, #suomi100, #finland100

 
Tillbaka till toppen