Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade övergripande säkerhet, Ryssland och Förenta staterna

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 6.4.2018 13.04 | Publicerad på svenska 6.4.2018 kl. 14.09
Pressmeddelande 178/2018

Vid sitt möte fredagen den 6 april tog republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott del av Säkerhetskommitténs översikt av säkerheten i samhället. I den årliga översikten konstateras det att den internationella säkerhetsmiljön år 2017 blev utsatt för flera betydande händelser som bidrog till instabilitet, men de hade inte en direkt inverkan på samhällets vitala funktioner.

Nationellt har beredskapen utvecklats i enlighet med planerna. Utvecklingsbehov ses särskilt i ledningen av cybersäkerheten och i arbetet för att främja beredskapen i finansbranschen.

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade också det aktuella läget i Ryssland.

Under mötet diskuterades även Förenta staternas utrikespolitik och det transatlantiska samarbetet. Relationerna mellan Europa och Förenta staterna är även fortsättningsvis viktiga med tanke på såväl säkerhet som ekonomi och handel.

I tullfrågor som hänför sig till det internationella handelssystemet är det viktigt att hitta lösningar som är förenliga med handelssystemets regler, så att den ömsesidiga handeln inte äventyras.

Ytterligare information: Jukka Salovaara, avdelningschef, tfn 0295 350 636, Maimo Henriksson, avdelningschef (Ryssland), tfn 0295 351 247, Kimmo Lähdevirta, avdelningschef (Förenta staterna), tfn 0295 351 746, utrikesministeriet; Vesa Valtonen, generalsekreterare, tfn 0295 140 700, Säkerhetskommittén

 
Tillbaka till toppen