Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Finanspolitiska ministerutskottet
En stiftelse för flaggskeppsverksamhet inom forskningen och ett aktiebolag för utvecklande av yrkesutbildningen bildas

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 13.11.2018 14.15 | Publicerad på svenska 14.11.2018 kl. 10.15
Pressmeddelande 530/2018

Regeringen satsar på toppforskning och forskningens genomslag genom att bilda en stiftelse som bidrar till att stärka flaggskeppsverksamheten inom forskningen. Staten överlåter till den nya stiftelsen ett grundkapital på 60 miljoner euro. Dessutom bildas ett aktiebolag som ska stödja utvecklingen av inlärningsmiljöerna inom yrkesutbildningen och främja utbildningsexport. Till detta bolag överlåter staten ett kapital på 80 miljoner euro. Statsrådets finanspolitiska ministerutskott förordade detta vid sitt möte den 13 november.

Enligt beslutet bildar staten i början av 2019 en stiftelse enligt stiftelselagen som ska stödja programmet Forskningens flaggskepp. Till stiftelsen överförs med riksdagens samtycke en post på 60 miljoner euro bestående av aktier i sådana börsbolag som regelbundet ger utdelning, och som i form av kapitalåterbäring överförs till staten. Stiftelsen beviljar finansiering i enlighet med sin stiftelseurkund och sina regler genom beslut av styrelsen.

För genomförandet av programmet Forskningens flaggskepp har tidigare anvisats Finlands Akademis forskningsfinansiering för 2018–2019 till ett sammanlagt belopp på 50 miljoner euro.

Det nya aktiebolaget kommer att bevilja finansiering för företagsverksamhet som stöder utbildningsexport och utveckling av inlärningsmiljöerna och undervisningsmaterialet för anordnare av yrkesutbildning. Dessutom kan bolaget bedriva annan affärsverksamhet som hör till dess verksamhetsområde, till exempel köpa tjänster för att utveckla yrkesutbildningen.

Bolaget ska göra upphandlingar genom att konkurrensutsätta förslag till företagsverksamhet som syftar till att utveckla inlärningsmiljöerna inom yrkesutbildningen och främja utbildningsexport. Finansiering beviljas i flera poster under 2019–2021 så att den företagsverksamhet som stöder yrkesutbildningen utvecklas på ett balanserat sätt.

Statsrådet fattar beslut om bildandet av bolaget, och en post på 80 miljoner euro bestående av aktier i börsbolag överförs till Utbildningsstyrelsen med bemyndigande av statsrådet. Utbildningsstyrelsen bildar aktiebolaget och är det ämbetsverk som svarar för ägarstyrningen.

Ytterligare information: Anita Lehikoinen, kanslichef, tfn 0295 330 182, om flaggskeppsverksamhet inom forskningen: Jorma Karhu, direktör, tfn 0295 330 139, om yrkesutbildning: Mika Tammilehto, överdirektör, tfn 0295 330 308, och Saara Ikkelä, specialsakkunnig, tfn 0295 330 109, undervisnings- och kulturministeriet

 
Tillbaka till toppen