Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Tal av utrikesminister Timo Soini vid avtäckningen av president Koivistos gravvård

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 25.11.2018 12.09
Tal

Fru Tellervo Koivisto,
president Koivistos anhöriga,
herr republikens president,
ärade inbjudna gäster


Mänsklig och stilig.

Med dessa ord beskrev priskommittén president Koivistos gravvård som vi i dag avtäcker.

Mänsklig och stilig är också två ord som beskriver Mauno Koivisto som människa och hela hans livsverk. Det är en stor heder att få vara här i dag och minnas hans centrala roll i utvecklingen av det självständiga Finland. Koivistos begravning i maj 2017 visade med vilken värme finländarna förhöll sig till sin president.

Gravvården avslutar ett övergångsskede, men är samtidigt början på något nytt och bestående. Gravvårdarna här omkring oss på Sandudds begravningsplats är symboler för olika eror och slutet på dem. De berättar förutom om människan också något om tiden – vid dem kan man reflektera över nationens historia och över sin egen plats i historien och i nuet.

Till en gravvård kommer man för att minnas den avlidnes unika levnadsbana. Minnesmärket ska vara bestående och tidlöst. Ett bra minnesmärke ger utrymme för många olika upplevelser och minnen. På det praktiska planet är det viktigt att man kan lägga ned en blomma vid det och att det passar in i sin omgivning. Alla de här egenskaperna förväntade vi oss också av Mauno Koivistos gravvård.

Statsrådets kansli utlyste en formgivningstävling för president Koivistos gravvård i början av detta år. Totalt 138 bidrag lämnas in. Kommittén kunde enhälligt utkora en vinnare. Konstnären Perttu Saksas verk Kartta (Kartan) är värdigt och lättillgängligt och fri från onödiga utsmyckningar. Också på detta sätt beskriver det väl Koivistos person, livsverk och fasta tro. I dag, på president Koivistos födelsedag, avtäcker vi minnesmärket, som planerat.

”Sprickorna och fårorna, de spår vi fått under färden, formar vem vi är”, har konstnären själv sagt om sitt verk. Verket har inspirerats av minnet av Mauno Koivisto som klyver en stor sten genom att borra hål i den. Idén är att det vatten som samlas i hålen fryser under vintern och spräcker stenen.

Med lugn och tålamod kan man till och med gå genom sten. Mauno Koivisto uppmanade oss att se med tillförsikt på framtiden och att bygga den målmedvetet tillsammans. Han lämnade ett spår i oss, ett spår som verket Kartta nu beskriver på sitt eget träffsäkra sätt.

På statsrådets vägnar vill jag gratulera konstnären och tacka alla dem som deltagit i att framställa detta verk. Jag hoppas att det finner sin plats som symbol för en era och påminner oss om att se framåt, också då det uppstår sprickor.

 
Tillbaka till toppen