Hoppa till innehåll

Begränsningar i rörelsefriheten i Nyland - Regeringen beslutade om ytterligare åtgärder för att hindra spridningen av coronaepidemin

inrikesministerietkommunikationsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 25.3.2020 22.07
Pressmeddelande

Regeringen beslutade den 25 mars 2020 att begränsa trafiken mellan landskapet Nyland och de övriga landskapen från och med den 27 mars. Begränsningarna gäller till och med den 19 april 2020. Syftet med de nya begränsningarna i rörelsefriheten är att minska risken för smitta och bromsa upp spridningen av epidemin från Nyland till andra delar av Finland. Regeringen överlämnade den 25 mars en ibruktagningsförordning enligt beredskapslagen om ibruktagning av begränsningar i rörelsefriheten till riksdagen för behandling.

När begränsningarna i rörelsefriheten har trätt i kraft ska invånarna i Nyland hålla sig inom landskapets område. Invånarna i de övriga landskapen kan inte besöka Nyland. Var och en har dock rätt att återvända till sin hemort eller bostadsort. Fritidsresor är förbjudna. Godstrafiken hindras inte under den tid som de nya begränsningarna är i kraft. Begränsningarna gäller inte heller möjligheten att röra sig inom Nyland.

Det är dock tillåtet att röra sig i myndighetsverksamhet samt för att utöva arbete, näringsverksamhet eller förtroendeuppdrag eller för att fullgöra en lagstadgad skyldighet. Rätten att röra sig begränsas inte heller om det finns vägande personliga skäl till det, såsom tillgodoseendet av barns umgängesrätt eller en nära anhörigs död. Polisen övervakar att begränsningarna i rörelsefriheten iakttas. För brott mot eller underlåtelse att iaktta begränsningarna kan polisen förelägga böter. På polisens begäran ska man ge en redogörelse om resans orsak eller syfte.

Information om begränsningarna i rörelsefriheten och de praktiska konsekvenserna av dem kommer att ges på stationer och terminaler för buss-, tåg-, metro- och spårtrafiken samt på infotavlorna och i meddelanden i tåg och bussar. Informationen ska också finnas tillgänglig i Nylands omgivande kommuner och på de centrala trafikplatserna på andra orter som är viktiga med tanke pendling över landskapsgränserna.

Ytterligare information:

Statsrådets kansli: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300

Inrikesministeriet: Tero Kurenmaa, överdirektör, tfn 0295 488 340 och kanslichef Kirsi Pimiä ([email protected])

Polisstyrelsen:  medietjänsten, tfn 050 3999 039 (under tjänstetid), [email protected]

Transport- och kommunikationsverket Traficom: Jarkko Saarimäki, överdirektör, tfn 040 836 0397