Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Regeringens riktlinjer om flygtjänsterna inom prehospital akutsjukvård:
Staten finansierar verksamheten med 27 miljoner euro, nya baser till Seinäjoki och Kouvola

Statsrådets kommunikationsavdelning 20.12.2018 10.35
Pressmeddelande 629/2018

Regeringens finanspolitiska ministerutskott och ministerarbetsgruppen för reformer fastställde den 20 december arrangemang med anknytning till flygtjänsterna inom prehospital akutsjukvård som gäller läkarhelikopterverksamheten. Enligt finanspolitiska ministerutskottets riktlinjer överlåter staten ett aktiekapital på cirka 27 miljoner euro för FinnHEMS Oy:s utgifter för baserna och övriga utgifter. Samtidigt ska social- och hälsovårdsministeriet förhandla om att koncentrera bolagets ägo till Birkalands sjukvårdsdistrikt och avtala om statens beslutanderätt som finansiär i frågor som gäller placering av och investering i bolagets baser.

Finanspolitiska ministerutskottet har tidigare fastställt att ansvaret för att organisera läkarhelikopterverksamheten ska koncentreras till landskapet Birkaland i samband med social- och hälsovårdsreformen. Samtidigt övergår också bolaget FinnHEMS Oy, som för närvarande ägs av de sjukvårdsdistrikt där det finns ett universitetssjukhus, på motsvarande sätt i landskapet Birkalands ägo.

Regeringens ministerarbetsgrupp för reformer fastställde dessutom den 20 december att med stöd av ny finansiering ska de nya baserna för läkarhelikoptrarna inrättas i Seinäjoki och Kouvola. Riksdagens justitieombudsman har funnit att de nuvarande baserna inte kan erbjuda alla patienter i nöd lika tillgång till akutläkare i hela Finland och att de mest framträdande problemområdena finns i Österbotten och Sydöstra Finland.

FinnHEMS Oy:s nuvarande sex helikopterbaser finns i Vanda, Åbo, Tammerfors, Kuopio, Uleåborg och Rovaniemi. FinnHEMS Oy svarar för läkarhelikopterverksamheten. Antalet baser är i fortsättningen åtta. Därmed förbättras den prehospitala akutsjukvårdens täckning och tillgången till prehospital akutsjukvård är jämlikare i hela landet.

Motiveringspromemoria (på finska)

Ytterligare information: Kirsi Varhila, avdelningschef, tfn 0295 163 338, [email protected]  och Ismo Tuominen, regeringsråd, tfn 0295 163 341, [email protected]

Tillbaka till toppen