Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Årsberättelsen för statens ägarstyrning 2016 har utkommit

Statsrådets kommunikationsavdelning 13.6.2017 14.42
Nyhet 34/2017

.Årsberättelsen för statens ägarstyrning 2016 har publicerats. I berättelsen behandlas transaktionerna i statens kommersiella bolagsinnehav under året.

Styrelseval, premieringar, samhälleliga effekter och företagsansvar behandlas som särskilda teman. I berättelsen redogörs dessutom för de viktigaste händelserna under rapportperioden, ägarstyrningens verksamhet och mål samt utvecklingen av statens aktieportfölj. Även i fråga om andra ministeriers bolag redogörs det för respektive bolags rapportering för 2016.

Årsberättelsen för statens ägarstyrning 2016

Ytterligare information: Petri Vihervuori, finansråd, tfn 040 487 2623, statsrådets kansli, petri.vihervuori(at)vnk.fi

Tillbaka till toppen