Hoppa till innehåll

Statsrådets kansli tillsatte den 8 april 2020 en beredningsgrupp med uppgift att med snabb tidtabell bereda en plan för Finlands väg ut ur coronakrisen och för åtgärder för eftervård av krisen

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 11.4.2020 11.11 | Publicerad på svenska 14.4.2020 kl. 17.43
Pressmeddelande 242/2020

Beredningsgruppens första uppgift är att före den 1 maj rapportera om åtgärder för att i den omedelbara krisfasen begränsa de ekonomiska och sociala skadorna och för att i rätt tid frångå de åtgärder som nu vidtagits.

Gruppens andra uppgift är att före den 31 maj rapportera om åtgärder som gäller eftervården av krisen och om beredningen av dem inom olika samhällssektorer.

Beredningsgruppen består av ministeriernas kanslichefer. Finansministeriets kanslichef Martti Hetemäki är gruppens ordförande, och social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Kirsi Varhila dess vice ordförande. Ett sekretariat som består av ministerierna är beredningsgruppens operativa stöd.

Till stöd för beredningsgruppen tillsätts en vetenskapspanel med forskare/experter från olika kompetensområden, såsom socialpolitik, utbildningspolitik och ekonomisk politik samt miljö- och klimatvetenskap. Förslaget till experter som ska delta i panelen bereds av aktörer som företräder forskarsamhället (Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf, Tulanet-sammanslutningen av statliga forskningsinstitut och Suomalainen Tiedeakatemia ry). Under arbetet kommer beredningsgruppen också att höra företrädare för näringslivet samt kommuner och frivillig- och miljöorganisationer på bred front.

En underarbetsgrupp som består av företrädare för arbetsmarknadsorganisationer (FFC, Akava, STTK, Finlands Näringsliv, Företagarna i Finland, Kommunarbetsgivarna) kan för beredningsgruppen lägga fram förslag till åtgärder för eftervård av krisen och för återuppbyggnad samt förslag om beredningen av åtgärderna inom olika samhällssektorer.
 

Organiseringen av beredningsgruppens arbete

Ordförande Martti Hetemäki, statssekreterare, finansministeriet – ersättare Juha Majanen, förvaltnings- och utvecklingsdirektör
Vice ordförande Kirsi Varhila, kanslichef, social- och hälsovårdsministeriet – ersättare Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör

Medlemmar:

Matti Anttonen, statssekreterare, utrikesministeriet
Pekka Timonen, kanslichef, justitieministeriet
Kirsi Pimiä, kanslichef, inrikesministeriet
Jukka Juusti, kanslichef, försvarsministeriet
Anita Lehikoinen, kanslichef, undervisnings- och kulturministeriet
Jaana Husu-Kallio, kanslichef, jord- och skogsbruksministeriet
Harri Pursiainen, kanslichef, kommunikationsministeriet
Jari Gustafsson, kanslichef, arbets- och näringsministeriet
Hannele Pokka, kanslichef, miljöministeriet
Timo Lankinen, understatssekreterare, statsrådets kansli

Beredningsgruppens sekretariat
Pasi Pohjola, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet
Janne Jokinen, ambassadråd, utrikesministeriet
Harri Martikainen, utvecklingsdirektör, inrikesministeriet
Markus Wahlstein, äldre avdelningsstabsofficer, försvarsministeriet
Riina Vuorento, undervisningsråd, undervisnings- och kulturministeriet
Taina Vesanto, enhetschef, jord- och skogsbruksministeriet
Sanna Ruuskanen, enhetsdirektör, kommunikationsministeriet
Johanna Alatalo, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet
Juho Korpi, utvecklingsdirektör, miljöministeriet
Seppo Määttä, avdelningschef, statsrådets kansli

(justitieministeriet och finansministeriet utser medlemmar senare)

Medlemmar i underarbetsgruppen (företrädare för arbetsmarknadsorganisationer)
Jarkko Eloranta, ordförande, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Sture Fjäder, ordförande, Akava ry
Antti Palola, ordförande, STTK rf
Jyri Häkämies, verkställande direktör, Finlands näringsliv rf
Markku Jalonen, arbetsmarknadsdirektör, KT Kommunarbetsgivarna
Mikael Pentikäinen, verkställande direktör, Företagarna i Finland rf


Ytterligare information: Beredningsgruppens ordförande Martti Hetemäki (finansministeriet, [email protected], tfn 0295 530 292) och vice ordförande Kirsi Varhila (social- och hälsovårdsministeriet, [email protected], tfn 0295 163 338)

Hur kommer vi ur coronakrisen? Vilka åtgärder behövs för att avhjälpa de skador som krisen orsakat? – Beredningen av en strategisk plan inleds, pressmeddelande 8.4.2020

Schema över beredningsgruppen för coronakrisen (på finska)