Hoppa till innehåll

Regeringen beslutade att begränsningarna i rörelsefriheten i Nyland ska upphävas

inrikesministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 15.4.2020 10.05 | Publicerad på svenska 15.4.2020 kl. 10.28
Pressmeddelande 244

Regeringen fastställde vid sin överläggning i går, tisdagen den 14 april, att begränsningarna i rörelsefriheten i Nyland omedelbart ska upphävas. Regeringen utfärdar en förordning om upphävande av begränsningarna i rörelsefriheten vid statsrådets allmänna sammanträde i dag den 15 april. Upphävandet träder i kraft omedelbart efter sammanträdet, som börjar kl. 13.

Det anses inte finnas några rättsliga grunder för förlängning av de temporära begränsningarna i rörelsefriheten. Befogenheter enligt 118 § i beredskapslagen får utövas endast om det är nödvändigt.

Regeringen baserar sitt beslut om att upphäva begränsningarna på social- och hälsovårdsministeriets och Institutet för hälsa och välfärds bedömningar av epidemisituationen.

När begränsningarna i rörelsefriheten trädde i kraft den 28 mars, ökade antalet fall av coronavirussmitta betydligt snabbare i Nyland än i resten av landet. Antalet sjukdomsfall är fortfarande klart störst i Nyland, men skillnaden i förhållande till resten av landet har redan minskat.

Även skillnaden i antalet sjukdomsfall mellan olika kommuner är rätt så stor, och följer inte landskapsgränserna i någon betydande grad. Under den senaste veckan har antalet sjukdomsfall i vissa sjukvårdsdistrikt varit relativt sett lika stort eller större än i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Regeringen avråder dock fortfarande från alla resor som inte är nödvändiga, bland annat fritidsresor, också inom Finland. De övriga åtgärderna och begränsningarna för att förhindra spridningen av epidemin och skydda befolkningen gäller och bör följas även fortsättningsvis.

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, statsrådets kansli, och Tero Kurenmaa, överdirektör, tfn 0295 488 340, inrikesministeriet

Anna-Maja Henriksson Maria Ohisalo Sanna Marin