Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Valtioneuvosto framsida

Arbetsgrupp bereder riktlinjer på statsrådsnivå för regional närvaro och multilokalitet

Finansministeriet
16.9.2021 9.02
Pressmeddelande

Arbetsgruppen bereder en plan för statens regionala närvaro under regeringens återstående mandatperiod i enlighet med den reviderade lagstiftningen. Riksdagen godkände lagen om grunderna för tillgången till statliga tjänster och placeringen av funktioner i juli. Arbetsgruppen bereder också andra behövliga åtgärder inom olika förvaltningsområden för att stärka möjligheterna till flexibelt arbete, studier och boende på flera platser. Statsrådet fattar i början av 2022 ett principbeslut om regional närvaro och multilokalitet. Finansministeriet tillsatte arbetsgruppen den 14 september.

”Den plan för statens regionala närvaro som nu utarbetas för första gången är det viktigaste verktyget i den reviderade lagstiftningen för varje regering att dra upp riktlinjer för sin regionalpolitiska helhetsbild. Jag vill att denna första plan ska vara sådan att den kan utgöra en god grund också för följande regeringsperioder”, säger kommunminister Sirpa Paatero.

I samband med beredningen av principbeslutet bedömer man hur utvecklingen av multilokalitet påverkar bland annat regionutvecklingen, uppnåendet av klimatmålen och pågående statliga projekt. Dessutom utreder man nuläget för lagstiftningen inom förvaltningsområdena i förhållande till multilokalitetsutvecklingen. Vid beredningen beaktas den beredning och de utredningar inom det kommunpolitiska framtidsarbetet som hänför sig till utvecklingen av multilokalitet. 
 
Arbetsgruppens mandatperiod är 14.9.202–31.1.2020. Ordförande för styrgruppen är minister Paateros specialmedarbetare Valtteri Aaltonen. Ordförande för beredningsgruppen är överdirektör Juha Sarkio från finansministeriet. Alla ministerier är representerade i beredningsgruppen. Projektet bereds i växelverkan och förvaltningsövergripande samarbete med intressentgrupper såsom kommuner, välfärdsområden, landskapsförbund, arbetsmarknadsorganisationer, Folkpensionsanstalten, Senatfastigheter och representanter för statens olika ämbetsverk. 
  
Ytterligare information:  
Valtteri Aaltonen, specialmedarbetare, styrgruppens ordförande, 
tfn 0295 530 399, valtteri.aaltonen(at)vm.fi 
Juha Sarkio, överdirektör, ordförande för beredningsgruppen, 
tfn 0295 530 031, juha.sarkio(at)vm.fi

 
Tillbaka till toppen