Hoppa till innehåll

EU:s nya finanspolitiska regler träder i kraft

finansministeriet
Utgivningsdatum 29.4.2024 12.49
Pressmeddelande

Medlemsländerna åtar sig att följa en anpassningstakt inom de offentliga finanserna som bygger på ländernas skuldhållbarhet. De nya finans- och strukturpolitiska planerna innehåller också reformer och investeringar.

EU:s finanspolitiska ram är en del av samordningen av den ekonomiska politiken. Målet för reformen är att

  • stärka medlemsländernas skuldhållbarhet
  • uppmuntra till en hållbar och inkluderande ekonomisk tillväxt genom reformer och investeringar
  • åtgärda brister i de tidigare bestämmelserna.

Medlemsländerna ska göra upp finans- och strukturpolitiska planer

En central förändring är att varje medlemsland utarbetar en finans- och strukturpolitisk plan för minst fyra år. I sina planer åtar sig länderna att följa en anpassningstakt inom de offentliga finanserna som i första hand grundar sig på ländernas skuldhållbarhet. I planen ingår också reformer och investeringar.

Ett medlemsland kan ansöka om att tiden för anpassningsåtgärderna förlängs med högst tre år om landet förbinder sig att göra fler strukturella reformer och investeringar. EU övervakar genomförandet av reformerna och investeringarna.    

Europeiska kommissionen utvärderar medlemsländernas finans- och strukturpolitiska planer som godkänns av Europeiska unionens råd.

Inga ändringar i referensvärdena för underskott och skuld 

Reformen ändrar inte EU-fördragets referensvärden för underskott och skuld i de offentliga finanserna. Förfarandet vid alltför stora underskott förblir också i stort sett oförändrat.

De nya finanspolitiska reglerna träder i kraft tisdagen den 30 april.

Ytterligare information:
Marketta Henriksson, chef för EU-sekretariatet, tfn 0295 530 441, marketta.henriksson(at)gov.fi
Antti Kekäläinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 386, antti.kekalainen(at)gov.fi