Hoppa till innehåll

Jobbkanalen Ab:s verksamhet upphör

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 17.4.2024 13.46 | Publicerad på svenska 22.4.2024 kl. 16.20
Nyhet
Ramförhandlingar

Som en del av de sparåtgärder som fastställdes vid ramförhandlingarna den 15–16 april 2024 har regeringen beslutat att den statliga finansieringen till Jobbkanalen Ab ska slopas och att bolagets verksamhet ska läggas ned. Jobbkanalen Ab:s sysselsättningsverksamhet har inte inletts i enlighet med de mål som uppställts för bolaget.

Jobbkanalen Ab är ett helt och hållet statsägt bolag med specialuppgifter. Det har till uppgift att anställa arbetslösa, partiellt arbetsföra personer som har det allra svårast att få sysselsättning.

Jobbkanalen Ab har förutom nationell finansiering finansierats ur EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). När bolaget får RRF-finansiering har det förbundit sig till vissa sysselsättningsmål. Det finns inga förutsättningar för att fortsätta stödet, eftersom bolaget inte har uppnått det sysselsättningsmål som fastställts i EU-rådets beslut. Förhandlingar förs med kommissionen om uppdatering av Finlands plan för återhämtning och resiliens så att Jobbkanalen Ab ersätts med en annan investering i planen.

Partiellt arbetsföra har tillgång till den reformerade lönesubventionen och övriga arbets- och näringstjänster. Dessutom stöder andra aktörer som samarbetar med arbets- och näringstjänsterna, t.ex. organisationer, sysselsättningen av de arbetssökande som har det svårast.

Mer information:
Jan Hjelt, avdelningschef, tfn 029 504 8940