Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Finansministrarna diskuterar Grekland och strukturella reformer

Finansministeriet 8.5.2015 15.00
Pressmeddelande

Eurogruppen ges en lägesöversikt över Grekland måndagen den 11 maj. På tisdagen ska Ekofinrådet behandla bland annat framskridningen med strukturella reformer i medlemsländerna. Finansminister Antti Rinne representerar Finland vid mötena i Bryssel.

Eurogruppen, dvs. euroländernas finansministrar förväntas inte besluta om ytterligare betalningsrater till Grekland. Grekland kan erhålla betalningsraterna enligt låneprogrammet enbart om landet genomför de överenskomna reformerna. Landet har förbundit sig till att sanera den offentliga ekonomin, till att fortsätta med omfattande strukturella reformer samt till att hålla fast vid överenskomna målsättningar för skuldtågligheten.

Trojkan, dvs. EU-kommissionen, Europeiska centralbanken och Internationella valutafonden IMF kommer att presentera ministrarna en lägesöversikt över det ekonomiska läget i Grekland. Institutionerna redogör också hur förhandlingarna med regeringen i Grekland framskridit.

Eurogruppen konstaterade den 24 april i Riga att processen bör effektiviseras för att tidtabellen ska hålla. Den grekiska regeringen har sedan dess förändrat både förhandlingsarrangemangen och sin delegation.

Greklands nuvarande låneprogram löper ut vid utgången av juni.

Bakgrundsinformation om Greklands låneprogram

Rapport om utvecklingen inom den Irländska ekonomin

Eurogruppen presenteras en rapport om utvecklingen inom den Irländska ekonomin efter att låneprogrammet löpt ut i december 2013.

Den Irländska ekonomin växer kraftigt tack vare reformer som genomförts under programmet. EU-kommissionen förutspår att den kraftiga tillväxten håller i sig även under de närmaste åren. Låneräntorna har dessutom sjunkit avsevärt, och landet har återbetalat sina skulder till IMF i förtid.

Eurogruppen ser över läget i programländerna tills de återbetalat 75 procent av sina lån.

Bakgrundsinformation om Irlands låneprogram

Euroländernas finansministrar ska även diskutera de ekonomiska utsikterna, liksom även finanspolitiska styrning som har ett samband med tillväxt och sysselsättning. Eurogruppen sammanträder nästa gång den 18 juni.

Förhandlingarna om investeringsfonden fortsätter

EU-ländernas finansministrar ges vid Ekofinrådets möte en lägesöversikt över beredningen av det Europeiska investeringsprogrammet.

Rådets ordförandeland, EU-parlamentet och EU-kommissionen förhandlar om en förordning genom vilken man grundar en fond för strategiska Europeiska investeringar. Ministrarna har redan tidigare kommit överens om rådets hållning till förordningen, och man har inte för avsikt att ändra på den under mötets gång.

Grundandet av EU:s investeringsfond framskrider (notis 10.3.)

Utfästelser till strukturella reformer behövs

EU-kommissionen utgav i februari djupgående analyser av de makroekonomiska obalanserna inom medlemsländernas ekonomier. Obalanser finns i 16 medlemsländer, inklusive Finland.

Kommissionens landspecifika rapporter från februari inkluderar även en bedömning över hur de strukturella reformerna framskridit i olika medlemsländer. Ministrarna ska diskutera dessa bedömningar.

Ekofinrådet ska godkänna slutledningarna om kommissionens djupgående analyser. Finland kan godkänna utkastet till slutledningar, där man poängterar kraftig utfästelse till strukturella reformer.

Kommissionens förslag till landspecifika rekommendationer kommer inte att behandlas vid mötet, eftersom de publiceras först den 13 maj.

De djupgående analyserna och landspecifika rekommendationerna är ett led i den Europeiska planeringsterminen, med vars hjälp man koordinerar medlemsländernas ekonomi- och finanspolitik.

Europeiska planeringsterminen (rådets webbplatss)

Ministrarna ska dessutom behandla rapporten om åldrande. Ekofinrådet sammanträder nästa gång den 19 juni.

Ytterligare information:

Susanna Ikonen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30049, [email protected]

Pekka Morén, finansråd (programländerna), tfn 02955 30290, [email protected]

Antti Rinne Finansmarknaderna Finanspolitiken
Tillbaka till toppen