Hoppa till innehåll

Finland övade beredskap inom finansbranschen tillsammans med Förenta staterna och partnerländerna i närområdet

finansministeriet
Utgivningsdatum 1.9.2023 10.57
Pressmeddelande
Beredskap.

Finansministeriet ordnade den 29–30 augusti en beredskapsövning för finansbranschen i Helsingfors. Syftet med övningen var att förbättra sektorns motståndskraft i Östersjöområdet. Deltagarna övade på samarbete och samordning för att trygga fortsatt verksamhet i krissituationer.

Den internationella Northern Bastion -övningen leddes av Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot. Företrädare för förvaltningen från Finland, Sverige, Estland, Danmark, Norge och Förenta staterna deltog i övningen.

De deltagande länderna bekantade sig med och utvecklade varandras arbetssätt och processer. Målet med övningen var att granska beredskapen inför en situation där finanssektorns digitala funktioner skulle störas av samtidiga cyberangrepp och skador på den fysiska infrastrukturen.

I övningen deltog företrädare för de deltagande ländernas finansministerier, centralbanker samt finanstillsyns- och cybersäkerhetsmyndigheter. Från Finland deltog finansministeriet, Finlands Bank, Finansinspektionen, Verket för finansiell stabilitet och Cybersäkerhetscentret. Dessutom deltog de amerikanska forskningsinstituten Software Engineering Institute (SEI) och Pacific Northwest National Laboratory (PNNL).

”Finansbranschen är en central del av vår kritiska infrastruktur, och störningar i dess verksamhet kan rubba samhällenas funktion. Rysslands anfallskrig mot Ukraina och förändringarna i Östersjöområdets säkerhetspolitiska omgivning förutsätter ett allt närmare samarbete mellan allierade och partnerländer. Myndigheterna inom finanssektorn har en viktig roll när det gäller att stärka vår gemensamma kristålighet, säger Jaakko Weuro, chef för finansministeriets bank- och infrastrukturenhet.

Mer information:

Jaakko Weuro, regeringsråd, enhetschef, tfn 0295 530322, jaakko.weuro(at)gov.fi