Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Finland uppdaterade sin bedömning av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism

finansministerietinrikesministeriet
Utgivningsdatum 8.2.2024 14.01
Pressmeddelande

Informell internationell penningöverföring innebär en mycket stor risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Dessutom är risken betydande för tillhandahållare av virtuella valutor, banker och betaltjänstleverantörer, bedömer nationella myndigheterna för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism och andra centrala aktörer.

Finansministeriet och inrikesministeriet har uppdaterat delar av sin riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism från 2021.

Det finns fortfarande brister i informationsutbytet mellan myndigheter, med den privata sektorn och mellan rapporteringsskyldiga. Detta utgör en betydande risk inom olika sektorer.

Kvantitativt sett förekommer betydande risker för penningtvätt mest hos tillhandahållare av virtuella valutor. Branschen utvecklas kontinuerligt, vilket betyder att myndigheternas insikt i olika trender betonas i det förebyggande arbetet.

Myndigheterna har utvecklat identifieringen av finansiering av terrorism på många olika sätt, men de borde fortfarande specialisera sig ytterligare på utredning och lagföring av terroristbrott. Dessutom bör de rapporteringsskyldigas riskhantering utvecklas. 

Konsekvenserna av Rysslands anfallskrig mot Ukraina under granskning

I riskbedömningen granskar ministerierna Rysslands anfallskrig mot Ukraina som ett fenomen som kan ha eventuella konsekvenser i Finland med tanke på förhindrandet av penningtvätt och finansiering av terrorism. En central risk var att sanktioner kringgås med hjälp av olika metoder.

Andra fenomen som granskas i riskbedömningen är distanskommunikation och korruption. Vid distanskommunikation bedömdes den största risken vara e-brottslighet. När det gäller korruption lyfte man fram utmaningar i identifieringen av korruption särskilt inom det politiska beslutsfattandet.

Uppdatering av handlingsplanen

Finansministeriet och inrikesministeriet har även uppdaterat handlingsplanen för riskbedömning för detta och nästa år.

De strategiska prioriteringarna i handlingsplanen handlar om att

  • öka den allmänna medvetenheten om penningtvätt och finansiering av terrorism
  • utveckla informationsutbytet, den nationella lagstiftningen och statistikföringen
  • vidta åtgärder för att minska de mest betydande enskilda risker som riskbedömningen lyfter fram
  • utveckla digitaliseringen av tillsynen och riskhanteringen i fråga om kontrollen av penningtvätt och finansiering av terrorism.

I handlingsplanen har för första gången tagits in oregistrerade hawala-förmedlare. Dessa informella internationella penningöverförare är anknutna till en mycket stor risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Statsrådet godkände principbeslutet

Statsrådet godkände torsdagen den 8 februari ett principbeslut om en partiell uppdatering av riskbedömningen och en handlingsplan. Riskbedömningen och handlingsplanen utgör en helhet som beskriver Finlands nationella uppfattning av riskerna kring penningtvätt och finansiering av terrorism och av de åtgärder som används för att kontrollera dessa.

Mer information:
Mia Pietarinen, planerare, finansministeriet, mia.pietarinen(at)gov.fi, p. 02955 30529
Monna Airiainen, specialsakkunnig, inrikesministeriet, monna.airiainen(at)gov.fi, tfn 02954 88360

 
Tillbaka till toppen