Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Valtioneuvosto framsida

Hyresförordningen om kommuner och välfärdsområden på remiss

Finansministeriet
30.11.2021 11.40 | Publicerad på svenska 30.11.2021 kl. 17.10
Pressmeddelande

Finansministeriet begär utlåtanden om utkastet till statsrådets förordning om fastställande av hyra mellan kommuner och välfärdsområden. Utlåtanden kan lämnas fram till den 24 januari 2022.

Lokaler som används inom kommunal primärvård, specialiserad sjukvård, socialvård och räddningsväsendet övergår i välfärdsområdets besittning från och med ingången av 2023. Välfärdsområdet och kommunen ska ingå hyresavtal om besittning av lokaler som används inom social- och hälsovården och räddningsväsendet. Avtalet ska gälla åtminstone till och med den 31 december 2025.  

Enligt införandelagen om reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet ska hyran som överenskoms i hyresavtalet täcka de skäliga kapitalkostnader och kostnader för underhåll av lokalen som kommunen har. Finansministeriet begär utlåtanden om den förordning som innehåller närmare bestämmelser om fastställandet av kapital- och underhållshyror.

Utlåtandena bör lämnas in senast den 24 januari 2022 kl. 16.15 via utlåtande.fi-tjänsten. 

Mer information: 
Mervi Kuittinen, regeringsråd, tfn 02955 30445, mervi.kuittinen(at)gov.fi 
Ville Koponen, lagstiftningsråd, tfn 02955 30504, ville.koponen(at)gov.fi
Pasi Leppänen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30564, pasi.leppanen(at)gov.fi

 
Tillbaka till toppen