Hoppa till innehåll

Kristiina Poikajärvi ny överdirektör för Regionförvaltningsverket i Lappland

finansministeriet
Utgivningsdatum 13.6.2024 11.26
Pressmeddelande
Kristiina Poikajärvi.

Statsrådet har utnämnt licentiat i hälsovetenskaper Kristiina Poikajärvi till överdirektör för Regionförvaltningsverket i Lappland. Poikajärvi arbetar för närvarande som direktör vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

”Jag återvänder gärna till ett ämbetsverk fullt av fantastiska yrkesmänniskor som brinner för sitt arbete. Det viktigaste i denna mycket utmanande situation inom statsförvaltningen är att trygga de tjänster som överförs till det nya nationella tillstånds- och tillsynsverket även i Lappland”, berättar Poikajärvi.

Poikajärvi arbetar för närvarande som direktör vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Dessförinnan har hon arbetat bland annat vid Regionförvaltningsverket i Lappland och vid social- och hälsovårdsministeriet.

Poikajärvi utnämndes till tjänsten för tiden 1 juli 2024–31 december 2025 på grund av reformen av statens regionförvaltning. Reformen innebär att Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira, regionförvaltningsverken och de relevanta uppgifterna inom närings-, trafik- och miljöcentralernas ansvarsområden för miljö slås samman i en ny riksomfattande myndighet. Statens regionförvaltning enligt den nya modellen ska inledas senast 2026.

Mer information:
Anu Nousiainen, förvaltnings- och utvecklingsdirektör, tfn 0295 530 326, anu.nousiainen(at)gov.fi