Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

EU-möten
Medlemsländerna enades om ny EU-finansiering för att ersätta fossila bränslen från Ryssland

finansministeriet
Utgivningsdatum 4.10.2022 13.31 | Publicerad på svenska 4.10.2022 kl. 14.18
Pressmeddelande
Rådets möte i Luxemburg.
Bild: EU

Den föreslagna REPowerEU-planen ger EU:s medlemsstater 20 miljarder euro i finansiering för att de ska kunna diversifiera energikällorna eller minska beroendet av fossila bränslen. Finlands maximala andel av finansieringen är 113 miljoner euro.

EU strävar efter att så snart som möjligt bryta beroendet av ryska fossila bränslen och påskynda övergången till ren energi. För detta ändamål har Europeiska kommissionen berett REPowerEU-planen. Som en del av planen har kommissionen föreslagit ändringar i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF).

Unionens medlemsländer nådde tisdagen den 4 oktober politiskt samförstånd om förordningsändringen i rådet för ekonomiska och finansiella frågor. Finland understödde ordförandeskapets kompromissförslag. Enligt förslaget ska man vid finansieringen inte ta till marknadsstabilitetsreserven för utsläppshandeln, som kommissionen föreslagit, och målen i REPowerEU ska tas i beaktande i indelningsgrunderna för finansieringen.

Den permanenta delegaten, ambassadören Markku Keinänen representerade Finland vid mötet. Nästa steg i processen är att rådets ordförande förhandlar om ändringen av förordningen med Europaparlamentet och Europeiska kommissionen.

Medlemsländerna uppdaterar sina återhämtningsplaner

För att ansöka om ny finansiering bör medlemsstaterna lägga till REPowerEU-kapitlet i sina planer för återhämtning och resiliens (RRP). Detta kapitel ska innehålla sådana reformer och investeringar som gör energikällorna mångsidigare eller minskar beroendet av fossila bränslen.
Avsikten är att man anvisar sammanlagt 20 miljarder euro i finansiering för åtgärder som ingår i REPowerEU-kapitlet. Ca 113 miljoner av REPowerEU-finansieringen kommer enligt förslaget att anvisas Finland.

Av det överenskomna beloppet på 20 miljarder  euro består 15 miljarder av de inkomster från auktioneringen av utsläppsrätter som hör till innovationsfonden och 5 miljarder från tidigareläggandet av auktionen av utsläppsrätter.

Den föreslagna lösningen minskar medlemsländernas intäkter under kommande år från auktionen av utsläppsrätter.

Mer information:

Hanna Oraheimo, finansexpert, tfn 02955 30137, hanna.oraheimo(at)gov.fi

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) är en av EU-rådets sammansättningar. Ekofin beslutar om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, oftast i samarbete med EU-parlamentet. I uppgifterna ingår också samordning av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.

 
Tillbaka till toppen