Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Naturskyddsområden befrias från fastighetsskatt

finansministeriet
Utgivningsdatum 15.10.2020 14.13
Pressmeddelande

Naturskyddsområden som har skyddats med stöd av naturvårdslagen befrias 2021 från fastighetsskatt.

Förslaget hänför sig till regeringsprogrammet, enligt vilket miljöaspekterna ska beaktas vid fastighetsskatten. Målet är att minska hindren för inrättandet av nya privata skyddsområden och på så sätt främja regeringsprogrammets mål i anslutning till tryggandet av den biologiska mångfalden. Åtgärden bidrar också till att öka kollagren i skogarna. 

Regeringen lämnade torsdagen den 15 oktober en proposition med förslag till ändring av fastighetsskattelagen.

Lagen avses träda i kraft 1.1.2021. Avsikten är att lagen ska tillämpas första gången vid beskattningen för 2021.

En i regeringsprogrammet avsedd sänkning av fastighetsbeskattningen av havsbaserade vindkraftverk genomförs genom att deras beskattningsvärde sänks genom förordning av finansministeriet. Målet är att göra beskattningen av dem neutral i förhållande till landbaserade vindkraftverk och att på så sätt förbättra förutsättningarna för byggandet av havsbaserad vindkraft i syfte att främja de klimat- och energipolitiska mål. Åtgärden hör till de skatteändringar enligt regeringsprogrammet som genomförs i det första skedet och som syftar till en koldioxidneutral cirkulär ekonomi.

Propositionen publiceras på beslutsportalen

Ytterligare information:
Jukka Vanhanen, lagstiftningsråd, tfn 029 5530 239, jukka.vanhanen(at)vm.fi

 
Tillbaka till toppen