Hoppa till innehåll

Regeringens proposition
Ny lagstiftning förbättrar skyddet för dem som placerar i kryptotillgångar

finansministeriet
Utgivningsdatum 18.4.2024 14.04
Pressmeddelande

Placerarna får i fortsättningen bättre information om kryptotillgångar och riskerna med dem. Regeringen lämnade torsdagen den 18 april ett förslag till lag om leverantörer av kryptotillgångstjänster och om marknader för kryptotillgångar.

Finland genomför EU-lagstiftningen genom ändringarna. Den nationella lagstiftningen fastställer bland annat behöriga myndigheter, en övergångsperiod, tillsynsbefogenheter och påföljder.

Propositionen förbättrar

  • placerarskyddet
  • placerarnas möjligheter att få information
  • medvetenheten om riskerna med kryptotillgångar.

Reformen skapar möjligheter för tjänsteleverantörer att tillhandahålla tjänster inom hela Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Detta lyckas med ett så kallat EU-pass när tjänsteleverantören har koncession.

Med kryptotillgång avses en digital representation av ett värde eller av en rättighet som kan överföras och lagras elektroniskt med hjälp av teknik för distribuerade liggare eller liknande teknik.

Träder i kraft stegvis

Regeringen föreslår att lagarna till största delen ska träda i kraft den 30 december. Bestämmelserna om token som är anknutna till e-pengar och tillgångar träder dock i kraft redan den 30 juni.

Ytterligare information:
Hanna Heiskanen, specialsakkunnig, tfn 02955 30098, hanna.heiskanen(at)gov.fi