Hoppa till innehåll

Regeringens proposition
Regeringen överlämnade fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2020 till riksdagen

finansministeriet
Utgivningsdatum 5.6.2020 12.36
Pressmeddelande
Två budgetböcker från år 2020.

Regeringen överlämnade den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2020 till riksdagen fredagen den 5 juni.

I tilläggsbudgetpropositionen föreslås ett tillägg på 4,0 miljarder euro i anslagen, varav det s.k. stimulanspaketet utgör ca 3,6 miljarder euro. I inkomstposten föreslås ett avdrag på 1,2 miljarder euro.

Propositionen utökar statens behov av nettoupplåning med 5,3 miljarder euro, vilket innebär att statens nettoupplåning beräknas uppgå till 18,8 miljarder euro 2020.

Ytterligare information:

Markus Lahtinen, finansministerns finanspolitiska specialmedarbetare, tfn 02955 30 417