Statsrådet och ministerierna Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Begäran om utlåtande
Utflyttningsbeskattning av företag ska trygga inflödet av skatteinkomster

Valtiovarainministeriö 14.6.2019 15.50
Nyhet

Lägändringarna ska garantera Finlands beskattningsrätt i situationer då tillgångar eller företagets hemort överförs till utlandet. Finansministeriet begär utlåtanden om de lagutkast som gäller utflyttningsbeskattning.

Det föreslås att den icke-realiserade värdeökningen på tillgångar ska betraktas som skattepliktig inkomst om Finland inte på grund av överföringen längre har beskattningsrätt på tillgångarna som överförts. Dessutom föreslås det ändringar i bestämmelserna om gränsöverskridande företagsarrangemang. Lagändringarna grundar sig i huvudsak på EU:s direktiv mot skatteflykt.

Finansministeriet sände lagutkasten på remiss fredagen den 14 juni. Remisstiden går ut den 8 augusti.

Lagutkasten och begäran om utlåtande (projektsidor, på finska)

Ytterligare information:

Tarja Järvinen, lagstiftningsråd, tfn 02955 30089, tarja.jarvinen(at)vm.fi

Tillbaka till toppen