Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Ändringar i begränsningarna av förplägnadsrörelserna – begränsningar för restauranger i Mellersta Österbotten

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.10.2021 13.30
Pressmeddelande 304/2021

Statsrådet har ändrat den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet med anledning av coronapandemin. På grund av det förändrade epidemiläget i landskapet Mellersta Österbotten införs i området begränsningar för samhällsspridningsfasen som gäller restauranger.

Ändringen av förordningen börjar gälla fredagen den 15 oktober 2021.

Begränsningarna för samhällsspridningsfasen gäller i landskapen Egentliga Finland, Satakunta, Päijänne-Tavastland, Österbotten och Mellersta Österbotten samt i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla från och med den 15 oktober.

Förplägnadsrörelserna får servera alkohol kl. 07.00–24.00 och hålla öppet kl. 05.00–01.00.

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda endast hälften av kundplatserna inomhus och utomhus. Övriga restauranger får använda 75 procent av kundplatserna inomhus.

Alla kunder i restaurangens lokaler inomhus ska ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande plan yta.

Riksdagen behandlar en regeringsproposition enligt vilken förplägnadsrörelserna i stället för de begränsningar av förplägnadsverksamheten som anges i förordningen kan kräva att kunderna använder ett coronapass. Det informeras separat om ikraftträdandet och tillämpningen av dessa bestämmelser.

Begränsningarna för förplägnadsrörelser i det övriga landet, dvs. områden som befinner sig i accelerationsfasen eller på basnivån, från och med den 15 oktober

Inga särskilda begränsningar i fråga om antalet kunder eller serverings- och öppettiderna.

De allmänna kraven på hygien och avstånd mellan kunder gäller i alla områden.

Undantagen från begränsningarna förblir oförändrade

Begränsningarna i förordningen gäller inte personalrestauranger eller försäljning av mat som avhämtas. Begränsningarna i fråga om öppettiderna gäller inte ombord på fartyg och luftfartyg som går i trafik mellan Finland och utlandet eller i trafik utomlands, och inte heller förplägnadsrörelser som finns i anslutning till distributionsstationer för flytande bränsle.

Mer information:

Ismo Tuominen, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]

Regionförvaltningsverken svarar på frågor om det praktiska genomförandet av begränsningarna.

 
Tillbaka till toppen