Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Apkoppor blir en övervakningspliktig smittsam sjukdom

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 30.6.2022 13.53
Pressmeddelande
Lääkäri

Apkoppor blir en övervakningspliktig smittsam sjukdom från och med den 1 juli 2022. Statsrådet fattade beslut i ärendet vid sitt allmänna sammanträde den 30 juni 2022. I och med ändringen ska läkare och laboratorier som misstänker eller konstaterar apkoppor göra en anmälan om smittsam sjukdom till Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Apkoppor förekommer i de tropiska regnskogsområdena i Central- och Västafrika. Hos människor konstaterades apkoppor första gången 1970. I maj 2022 konstaterades flera fall av apkoppor särskilt i Västeuropa och Nordamerika. I Finland har fem fall av apkoppor konstaterats hittills.

Inte sannolikt med en omfattande epidemi

En omfattande epidemi anses inte vara sannolik, eftersom apkoppor smittar dåligt mellan människor. Man kan smittas särskilt vid direkt kontakt med hudförändringar hos en person som insjuknat och via droppar vid långvarig närkontakt ansikte mot ansikte. Största delen av de insjuknade har smittats vid sex. 

Sjukdomsbilden har varit lindrig hos de flesta insjuknade. Bara få fall har krävt sjukhusvård och i den här epidemin har inga dödsfall rapporterats utanför Afrika. Allvarliga sjukdomsbilder kan särskilt förekomma hos personer med nedsatt immunförsvar på grund av en annan sjukdom eller medicinsk behandling. I epidemier av apkoppor i Afrika har allvarliga sjukdomsformer konstaterats särskilt hos barn och gravida.

Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) och Världshälsoorganisationen WHO har gett sina medlemsländer anvisningar om att följa upp antalet smittade i apkoppor och att bryta eventuella smittkedjor. Delegationen för smittsamma sjukdomar ansåg vid sitt möte den 8 juni 2022 att det ät motiverat att lägga till apkoppor i listan över övervakningspliktiga smittsamma sjukdomar. Institutet för hälsa och välfärd föreslog den 15 juni 2022 för ministeriet att apkoppor ska läggas till i listan över övervakningspliktiga smittsamma sjukdomar, så att vi får bättre information nationellt om sjukdomsfallen.

Statsrådets förordning

Mer information

Anni-Riitta Virolainen-Julkunen, medicinalråd, [email protected]

Liisa Katajamäki, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]  
 

 
Tillbaka till toppen