Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets kansli samlar uppgifter om användningen av webbplatsen valtioneuvosto.fi och vilka utvecklingsbehov som finns. Du hjälper vårt utvecklingsarbete genom att svara på en kort enkät

EU:s hälsoministrar diskuterar coronavacciner och tillgången till läkemedel vid informellt möte

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 11.10.2021 15.18
Pressmeddelande 296

Under hälsoministrarnas inofficiella videokonferens den 12 oktober 2021, som ordnas av EU-ordförandelandet Slovenien, kommer bland annat coronavirusvaccin, tillgången till läkemedel, EU:s beredskap inför hälsokriser samt stärkandet av hälso- och sjukvårdssystemen att diskuteras. Finland representeras vid mötet av familje- och omsorgsminister Krista Kiuru.

Coronavirusepidemin har visat på utmaningar i fråga om tillgången till läkemedel. Finland understöder EU-samarbete i medicinupphandlingar och i säkerställandet av tillgången till andra nödvändiga förnödenheter. Upphandlingar på EU-nivå får dock inte begränsa nationella beredskapsåtgärder. I synnerhet bör möjligheten till nationella upphandlingar som är kritiska med tanke på försörjningsberedskapen säkerställas. 

Finland har starkt förbundit sig till vaccinsolidaritet och stöder tillgången till vacciner genom det internationella vaccinsamarbetet COVAX. För att få ett slut på pandemin måste tillgången till vacciner förbättras över hela världen. Främjandet av vaccinationstäckningen i tredjeländer tjänar också hälsosäkerheten och ekonomin inom hela EU. 
 
Att på lång sikt stärka hälso- och sjukvårdssystemen mot epidemier och andra hälsorisker är ett av de viktigaste målen i det nya hälsoprogrammet EU4Health. Finland ser det som viktigt att det nya hälsoprogrammet även betonar främjandet av människors välfärd och hälsa och minskandet av hälsoskillnaderna, vid sidan av de åtgärder som blivit mer aktuella i och med coronapandemin och som stöder den övergripande säkerheten, beredskapen och kriståligheten.
 

Ytterligare information:

Reetta Honkanen, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 684, [email protected]

 
Tillbaka till toppen