Hoppa till innehåll

Extra barnbidrag betalas i december

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 8.12.2022 14.03
Pressmeddelande 289/2022

I december 2022 betalas ett extra barnbidrag till alla som får barnbidrag. Det extra barnbidraget påverkar inte bestämmandet av utkomststödet.

För att öka barnfamiljernas köpkraft förslås det att de som får barnbidrag ska få dubbelt barnbidrag i december 2022. Den höjning av barnbidraget som betalas för december 2022 motsvarar beloppet av det barnbidrag som beviljats en förälder eller annan vårdnadshavare. Det belopp som betalas beror således på antalet barn. Höjningen gäller även ensamförsörjartillägget.

Den del av det dubbla barnbidraget som överskrider det sedvanliga barnbidraget beaktas inte vid beviljande av utkomststöd. Syftet med detta är att de som får grundläggande utkomststöd ska kunna dra full nytta av stödet.

”Under budgetförhandlingarna fattade regeringen beslut om ett köpkraftspaket som ska stödja i synnerhet låginkomsttagare och barnfamiljer när levnadskostnaderna stiger. Det är viktigt att det extra barnbidraget betalas ut till fullt belopp också till de hushåll som har låga inkomster och som får utkomststöd”, säger social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen. 

Lagarna gäller 9–31.12.2022.

Mer information:

Eva Ojala, konsultativ tjänsteman, [email protected]