Hoppa till innehåll

Flera yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården får rätt att vaccinera

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.4.2024 13.56
Pressmeddelande
käsi ja laastari

Förordningarna har ändrats så att tandläkare, provisorer, farmaceuter, närvårdare och laboratorieskötare ska få rätt att ge vacciner i fortsättningen. Syftet med ändringarna är att försnabba i synnerhet säsongsvaccinationerna och att minska personalbristen inom hälso- och sjukvården. Förordningsändringarna träder i kraft den 1 maj 2024.

Det råder brist på arbetskraft inom hälso- och sjukvården, och det avspeglar sig också i vaccinationsverksamheten. Resursbristen märktes till exempel förra hösten när köerna till vaccinationerna mot influensa och covid-19 var långa. När sjukskötarna övergår till att sköta massvaccineringar försvåras personalsituationen inom den övriga hälso- och sjukvården.  

- Förordningarna har ändrats för att kunna sköta höstens vaccinationer mot covid-19 och influensa mera effektivt och kunna minska personalbristen inom hälso- och sjukvården, säger minister för social trygghet Sanni Grahn-Laasonen.  

- Det här är ett exempel på hur belastningen på hälso- och sjukvården kan minskas genom noggrant övervägda lösningar där man ändrar arbetsfördelningen och ansvarsfullt minskar regleringen för att bättre kunna utnyttja hälso- och sjukvårdspersonalens kunnande. Rätten att vaccinera utvidgas till att gälla också de som arbetar på apotek, och det gör att apoteken lättare kan utvecklas till serviceställen där tjänster i allt större utsträckning kan ges med låg tröskel, säger Grahn-Laasonen. 

Yrkesgrupperna måste ha genomgått vaccineringsundervisningen  

De nya yrkesgrupperna får inte vaccinera barn under 18 år eftersom det i många fall krävs specialkompetens för att vaccinera minderåriga. Inte heller vacciner mot covid-19 till barn under 18 år får ges av andra än läkare, tandläkare eller de sjukskötare, hälsovårdare och barnmorskor som har genomgått den vaccinationsundervisning som krävs.  

Farmaceuter, provisorer, närvårdare och laboratorieskötare måste få tilläggsundervisning i vaccinering.  Tandläkare, laboratorieskötare och närvårdare kan redan nu ge vacciner mot covid-19 under vissa villkor.  

Vaccinationerna ska också i fortsättningen få skötas endast av tjänsteenheter inom hälso- och sjukvården, vilket betyder att apoteken måste registrera sig som tjänsteproducenter inom den privata hälso- och sjukvården innan de kan börja erbjuda vaccinationer. All vaccinationsverksamhet ska dessutom ha en ansvarig läkare, även när vaccinerna ges vid ett serviceställe i anknytning till ett apotek. Uppgifterna om de vacciner som getts ska registreras på behörigt sätt i patientdatasystemet.

Ändringarna gäller förordningen om vaccinationer och förordningen om vaccin mot covid-19. 

Mer information

Taneli Puumalainen, avdelningschef

Eemil Nuuttila, specialmedarbetare för ministern för social trygghet

fornamn.efternamn(at)gov.fi