Hoppa till innehåll

Förordningen om screening har ändrats - cancerscreeningarna utvidgas

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 12.8.2021 14.20
Pressmeddelande 222/2021

Screening för tarmcancer tas i bruk i hela Finland. Samtidigt utvidgas screeningen för livmoderhalscancer. Statsrådet ändrade förordningen om screening torsdagen den 12 augusti. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2022.

Screeningen för tarmcancer tas i bruk stegvis i hela landet för alla i åldern 56–74 år. Screeningen görs med två års mellanrum.

År 2022 börjar den riksomfattande screeningen för tarmcancer för alla män och kvinnor i åldern 60–68. Screeningen utvidgas stegvis enligt åldersgrupp så att den år 2031 omfattar alla i åldern 56–74 år.

Tarmcancerscreening används i bred utsträckning i Europa, och EU rekommenderar att screeningarna ska tas i bruk i alla medlemsländer. I Finland har man under de senaste två åren genomfört pilotförsök med screening för tarmcancer i tolv kommuner. 

Genom ändringen av förordningen utvidgas också screeningarna för livmoderhalscancer till åldern 30–65 år. Screeningarna har hittills slutat efter 60 års ålder i de flesta kommuner. Genom den riksomfattande förordningen erbjuds screeningen till alla kvinnor i åldern 65 år oberoende av vilken kommun de bor i.

Genom cancerscreeningarna är det möjligt att upptäcka cancerns förstadier och diagnostisera cancern i ett tidigt skede. Både i fråga om livmoderhalscancer och i fråga om tarmcancer finns det obestridliga forskningsrön om screeningens effekter. 

Ytterligare information:

Liisa Holopainen, regeringssekreterare, tfn. 0295 163 593