Hoppa till innehåll

Främjandet av lönetransparens har skrivits in i regeringsprogrammet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.4.2021 11.07 | Publicerad på svenska 19.4.2021 kl. 12.51
Kolumn

Lönerna väcker diskussion igen. Arbetet i social- och hälsovårdsministeriets arbetsgrupp för lönetransparens och det initiativ för att förbättra lönetransparensen som för närvarande behandlas i gruppen har väckt livlig diskussion de senaste dagarna. 

Det är bra att frågan intresserar olika parter och att lönetransparens diskuteras.
 
För främjandet av lönetransparens tillsattes för ett år sedan en arbetsgrupp med ett stort antal representanter från intressentgrupper. Gruppens arbete var på tapeten i höstas när Finlands Näringsliv EK lämnade arbetsgruppen. EK har dock nu deltagit i diskussionen om lönetransparens, men diskussionen har delvis flyttats bort från de ursprungliga substans- och sakfrågorna.

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män har minskat för långsamt i Finland, och det behövs många olika åtgärder för att rätta till detta. 

I det nuvarande regeringsprogrammet finns ett flertal formuleringar om jämställdhet och i synnerhet om främjandet av lönetransparens genom lagstiftning. Det här är en viktig hörnsten i arbetsgruppens beredning.  

Beredningen fortsätter, och vi har kommit överens om att arbetsgruppens arbete blir offentligt först när gruppen har slutfört sitt arbete. Som grund för beredningen har man bland annat använt jämställdhetsombudsmannens utredning från 2018 samt rapporten och materialet från arbetsgruppen för lönetransparens från 2019.

I regeringsprogrammet konstateras att det i jämställdhetslagen ska tas in bestämmelser om utvidgade rättigheter och faktiska möjligheter för personal, personalrepresentanter och enskilda arbetstagare att öka lönemedvetenheten och ingripa effektivare i lönediskriminering. Dessa åtgärder syftar till att minska lönediskriminering och ogrundade löneskillnader.

Social- och hälsovårdsministeriet som ministerium samt dess tjänstemän genomför regeringsprogrammet. Det här är och ska också vara den röda tråden som styr tjänstemännens arbete. 

Tanja Auvinen
direktör
social- och hälsovårdsministeriet