Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Kriterierna för fertilitetsbehandlingar gäller alla jämlikt

Sosiaali- ja terveysministeriö
17.4.2015 9.19
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet påminner sjukvårdsdistrikten om de på hösten 2014 uppdaterade gemensamma kriterierna för fertilitetsbehandlingar. Rekommendationen uppdaterades för att olika grupper ska vara jämnställda.

Rekommendationen betonar individuellt övervätande och de medicinska motiveringarna för att behandlingen lyckas. Fertilitetsbehandlingar kan ges även om ingen egentlig infertilitet ligger i bakgrunden. Till exempel kan inseminationsbehandlingar med donerade celler vara motiverade om paret eller individen inte innehar alla könsceller som behövs.

Endast medicinska orsaker kan vara ett hinder för fertilitetsbehandlingarna. När behandlingarna ges får olika grupper inte diskrimineras, detta gäller även kvinnopar, ensamma kvinnor, transsexuella och HIV-positiva personer.

Bland annat påverkade ställningstaganden från riksdagens justitieombudsman och Valvira uppdateringen av rekommendationerna, enligt dem motsvarade den tidigare rekommendationer om fertilitetsbehandlingarnas jämlika grunder inte tjänsternas jämlika tillgång till alla delar. Valvira har konstaterat att den praxis som en del fertilitetskliniker efterföljer, där behandlingar endast ges åt gifta eller sammanboende par, strider mot stadgarna.

Det här är en svenskspråkig översättning av pressmeddelandet som publicerades den 17.4.

Mera information

medicinalråd Timo Keistinen, tfn 0295 163 385På vår webbplats

De gemensamma kriterierna för fertilitetsbehandling (på finska) 

Tillbaka till toppen