Hoppa till innehåll

Arbetsministern föreslår en ny försäkringsmodell - syftet är att rikta mera resurser till utbildning för anställda inom pedagogiska området och social- och hälsovården

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 11.4.2024 16.33
Pressmeddelande

Arbetsminister Satonen bjuder in arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna inom social- och hälsovården och det pedagogiska området för att diskutera en ny försäkringskassa med syftet att stödja anställdas möjligheter att utbilda sig inom det egna området vid sidan av arbetet.

Arbetsminister Arto Satonen ordnar en rundabordsdiskussion dit han bjuder in arbetstagarorganisationerna Tehy rf, Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer rf och Undervisningssektorns Fackorganisation rf och arbetsgivarorganisationerna Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT, Hyvinvointiala HALI ry och Bildningsarbetsgivarna Sivista rf. Avsikten är att diskutera möjligheten att upprätta en ny försäkringskassa som ska ge anställda inom social- och hälsovården och det pedagogiska området stöd för att utbilda sig inom det egna området vid sidan av arbetet. Det finns utrymme inom ramen för den gällande lagstiftningen om försäkringskassor att i samarbete med aktörerna inom branscherna bygga upp nya avtalsbaserade system för branscherna som kan ersätta vuxenutbildningsstödet. Det kräver ingen ny lagstiftning.  
 
I reglerna för den eventuella nya försäkringskassan ska man bestämma om parterna, de försäkrade, förmånerna och förmånsvillkoren, och om vem som ska vara skyldig att betala försäkringsavgifter och hur avgifterna ska fastställas. Om aktörerna inom branscherna anser att den föreslagna försäkringskassan behövs, krävs det en utredning av skattebehandlingen av försäkringsavgifterna och försäkringsförmånerna.  
            
- På det pedagogiska området och inom social- och hälsovården finns ett tryck som beror på att de anställda behöver tilläggsutbildning samtidigt som de anställda behövs på arbetsplatsen. Branschspecifika avtalssystem som skräddarsys av aktörerna skulle förbättra möjligheterna för de anställda att utbilda sig vid sidan av arbetet enligt gemensamt avtalade spelregler. Jag hoppas att diskussionen ska sätta fart på förslaget, säger Satonen. 

Arbetsministerns inbjudan baserar sig på den slutrapport om utredningen om kontinuerligt lärande vid sidan av arbetet som han fått av den arbetsgrupp som leds av  Laura Rissanen, statssekreteraren för ministern för social trygghet Grahn-Laasonen. I slutrapporten kommer arbetsgruppen med 10 förslag om hur det kontinuerliga lärandet vid sidan av arbetet kan utvecklas. Inbjudningarna till rundabordsdiskussionen sänds i april 2024.  

Mer information:

Veera Svahn, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 047 321, [email protected]