Hoppa till innehåll

I nya planen för pandemiberedskapen har man tagit lärdom av åren med covid-19

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 12.4.2024 12.33
Pressmeddelande
jalankulkijoita

Social- och hälsovårdsministeriet har publicerat den nya nationella planen för pandemiberedskapen inom social- och hälsovården som ska främja hälsosäkerhet och bekämpa de skador som en pandemi orsakar för människor, samhället och miljön

Planen utarbetades i samarbete med myndigheter och med beaktande av de förändringar som reformen av social- och hälsovårdssystemet har fört med sig och erfarenheterna från covid-19-pandemin. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att varje ny pandemi är annorlunda än de föregående.  

– Covid-19 visade hur långtgående konsekvenser en pandemi kan få för säkerheten, hälsan och arbetslivet, att den påverkar hela livet. Det var tunga år för hela vårt samhälle, och erfarenheterna av dessa år har beaktats i den nya planen. Planen ger en helhetsbild av pandemiberedskapen i Finland med grund i den gällande lagstiftningen, säger avdelningschef  Taneli Puumalainen från social- och hälsovårdsministeriet.  

Planen stöder den regionala beredskapsplaneringen 

Planen för pandemiberedskapen har utarbetats för att stödja planeringen av beredskapen inom social- och hälsovården, och avsikten är att den ska användas på både regional och nationell nivå.  Målgruppen är alla de människor i samhället som arbetar med säkerhet eller pandemiberedskap.  

Det är meningen att planen ska kunna utnyttjas för välfärdsområdenas regionala beredskapsplaner och för andra organisationers interna beredskapsplaner. Syftet är att säkerställa att beredskapsplanerna blir enhetliga och att främja samarbetet mellan aktörerna. 

Den tidigare planen för pandemiberedskap gjordes 2012. 

Mer information

Aino Pennanen, överläkare, tfn 0295 163 314, aino.h.pennanen(at)gov.fi

Taneli Puumalainen, avdelningschef, tfn 0295 163 280, taneli.puumalainen(at)gov.fi