Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist:
Jämställdhet mellan könen förutsätter att vi ser över lagstiftningen som en helhet och deltar i internationellt samarbete

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.12.2019 17.21
Pressmeddelande 152

“För att flickor och kvinnor ska ha lika möjligheter att delta i samhället måste lagar och rättsliga ramar ses över”, sade ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist i sitt tal vid utdelningen av det internationella jämställdhetspriset i Tammerfors den 2 december 2019.

“För att flickor och kvinnor ska ha lika möjligheter att delta i samhället måste lagar och rättsliga ramar ses över”, sade ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist i sitt tal vid utdelningen av det internationella jämställdhetspriset i Tammerfors den 2 december 2019.

“Lagar bereds nationellt, men det internationella samfundet kan också ha en betydande inverkan på beredningsarbetet. Ett exempel på detta är Finlands jämställdhetslag som bereddes på 80-talet för att genomföra konventionen om avskaffande av alla slags diskriminering av kvinnor. 

Det internationella jämställdhetspriset delas ut till den internationella kvinnorättsorganisationen Equality Now som belöning för organisationens långvariga arbete för att främja jämställdhet mellan könen. Equality Now, som varit verksam i 27 år, har lyckats få en ändring i över 50 diskriminerande lagar.

”För att främja jämställdhet mellan könen måste vi se över lagstiftningen som en helhet. Som vi fått höra i dag kan lagstiftningen diskriminera kvinnor och flickor på många olika sätt. Därför behöver vi organisationer som Equality Now som lyfter fram orättvisa och kämpar för att få samhället och politikerna att göra mer och bättre”, sade Blomqvist.

”Nästa år firas både 25-årsjubiléet för antagandet av den revolutionerande deklarationen och handlingsplanen från Peking och 20-årsjubiléet för FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Vid FN-kommissionens session om kvinnors ställning som ordnas om några månader kommer vi att bedöma vad som har hänt i dessa frågor under de senaste 25 åren. Men ännu viktigare är att vi kommer att blicka framåt och diskutera vilka åtgärder som behövs i framtiden för att skapa en mer jämlik värld.”

Blomqvist påpekade att det är viktigt att koppla åtgärderna enligt handlingsplanen från Peking till målen för hållbar utveckling. “Det är omöjligt att uppnå målen för hållbar utveckling utan att främja jämställdheten mellan kvinnor och män. Detta förutsätter målmedvetet internationellt samarbete.”

Minister Blomqvist lyfte också fram vikten av att trygga rätten till sexuell och reproduktiv hälsa. “Om kvinnor och flickor inte har rätt att bestämma över sin egen kropp och tillgång till tjänster för reproduktiv hälsa kan de inte heller utöva sina andra rättigheter fullt ut. Som redan konstaterats har vi sett tecken på en oroväckande utveckling i dessa frågor. Vi måste arbeta för kvinnors och flickors rätt att bestämma över sin egen kropp som en enad front.”

“En av hörnstenarna för Finlands framgångsrika arbete för jämställdhet mellan könen har varit att införa omfattande sexualundervisning och trygga kvinnors rätt att själva bestämma om när och hur många barn de vill ha och om de vill ha barn över huvud taget. Detta är en grundläggande förutsättning för att kvinnor ska ha jämlika möjligheter att delta på arbetsmarknaden, få egna inkomster och därigenom vara ekonomiskt självständiga.

“Detta är också orsaken till att vi har lanserat det internationella jämställdhetspriset som delas ut i dag. Genom att öka medvetenheten och väcka diskussion om jämställdhet mellan könen kan vi bidra till förbättringar på både nationell och internationell nivå. Med priset vill vi främja en positiv utveckling och belöna för det hårda arbetet som ligger bakom varje framsteg”, avslutar minister Blomqvist.

Mer information

Anna Abrahamsson, specialmedarbetare för ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet, tfn +358 295 150 029, [email protected]
Silja Borgarsdóttir Sandelin, specialmedarbetare för ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet, tfn +358 295 150 116, [email protected]
Tanja Auvinen, direktör för social- och hälsovårdsministeriets jämställdhetsenhet, tfn +358 295 163 715, [email protected]

 
Tillbaka till toppen