Hoppa till innehåll

Jämställdhetsministrarna diskuterar framtiden för EU:s jämställdhetspolitik

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 27.2.2024 12.27 | Publicerad på svenska 28.2.2024 kl. 15.47
Nyhet

EU-ordförandeland Belgien ordnar ett informellt jämställdhetsministermöte i Bryssel den 27 februari 2024. Finland företräds vid mötet av ministern för social trygghet Sanni Grahn-Laasonen.

Vid mötet behandlas framgångarna och lärdomar från kommissionens och parlamentets pågående period i när det gäller jämställdhet inom Europeiska unionen. Ministrarna diskuterar också om hur utvecklingen av jämställdheten mellan könen i EU kan främjas under de kommande åren.

Trots framsteg finns det fortfarande stora utmaningar i fråga om jämställdheten inom EU, och många av de kriser som drabbar Europa har följder särskilt för kvinnor och flickor. Också den så kallade anti-gender-rörelsen utmanar kvinnors rättigheter och jämställdhet.

Finland arbetar långsiktigt och ambitiöst för jämställdhet, kvinnors och flickors rättigheter och mänskliga rättigheter i EU.

”Jämställdhet ska försvaras i Finland, i Europa och i hela världen.” Jag hoppas att främjandet av jämställdhet, könsminoriteters och sexuella minoriteters ställning samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter lyfts fram på den följande kommissions agenda”, säger minister Sanni Grahn-Laasonen, som ansvarar för jämställdhetsfrågor.

Det fattas inga beslut vid det informella mötet.
 

Ytterligare information

Teresa Salminen, minister Grahn-Laasonens specialmedarbetare [email protected]
Ville Korhonen, råd för internationella ärenden, tel. 0295 163 010, [email protected]
Anttoni Saarinen, sakkunnig, tel. 0295 163 553, [email protected]