Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Kommittén för social trygghet hörde barns och ungas åsikter om social trygghet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 12.12.2022 12.14 | Publicerad på svenska 13.12.2022 kl. 10.41
Pressmeddelande 298
Kuvituskuva

Kommittén för social trygghet fortsatte vid sitt möte den 9 december 2022 arbetet med den mellanrapport som ska publiceras i mars 2023. Dessutom fick kommittén ta del av resultaten från hörandet av barn och unga som en del av reformen av den sociala tryggheten.

Mellanrapporten av kommittén för social trygghet ska innehålla principerna för reformen av den sociala tryggheten och förslag på hur det nuvarande systemet kan utvecklas, som nästa regering kan ta in i sitt regeringsprogram. Vid kommitténs möte fortsatte man att diskutera utkastet till mellanrapporten och målen för kommitténs andra period, särskilt i fråga om att förenhetliga och sammanföra grundskyddsförmånerna. 

Barn och unga hördes som en del av reformen av den sociala tryggheten

Som en del av reformen av den sociala tryggheten fick kommittémedlemmarna också ta del av resultaten från hörandet av barn och unga. Över 1 500 barn och unga deltog i hörandet som ordnades av social- och hälsovårdsministeriet och som utredde barns och ungas åsikter om social trygghet och hur den kan utvecklas. 

Stärkandet av barns och ungas delaktighet i reformen av den sociala tryggheten ingår i genomförandet av den nationella barnstrategin. Syftet med hörandet var att trygga barns och ungas rätt att bli hörda och att säkerställa att det kunskapsunderlag som används i samband med beredningen av reformen också omfattar barns och ungas synpunkter och åsikter.

Resultaten från hörandet av barn och unga presenteras för alla intresserade på ett offentligt webbinarium fredagen den 20 januari 2023 kl. 9–10.30. Ungas synpunkter på social trygghet och hur den kan utvecklas – Rapport om hörande av barn och unga i samband med reformen av den sociala tryggheten finns på https://stm.fi/sv/socialtrygghetforunga (rapporten på finska). På kampanjens webbplats finns också informationsmaterial riktat till barn och unga.

Kommittén för social trygghet håller möte följande gång den 30 januari 2023.

Ytterligare information

Pasi Moisio, ordförande för kommittén för social trygghet, forskningsprofessor, tfn 0295 247 228, [email protected]
Liisa Siika-aho, direktör, andra vice ordförande för kommittén, tfn 0295 163 085, [email protected]
Essi Rentola, tredje vice ordförande för kommittén för social trygghet, avdelningschef, tfn 0295 163 155, [email protected]
Anna Työrinoja, kommunikationsexpert, tfn 0295 163 615, [email protected]
 

 
Tillbaka till toppen