Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Kommunerna beviljades år 2021 cirka 1,08 miljarder euro för kostnader orsakade av covid-19-epidemin

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.4.2022 13.43
Pressmeddelande 104/2022

Social- och hälsovårdsministeriet har fattat besluten om statsunderstöden till kommuner, samkommuner och landskapet Åland för kostnader orsakade av covid-19-epidemin. Med understöden ersätts kostnader som covid-19-epidemin orsakat, i synnerhet kostnader för testning, smittspårning, vaccinationer och vård av coronapatienter. 

Under år 2021 beviljades det understöd för cirka 572 miljoner euro för testning, 96 miljoner euro för smittspårning, 154 miljoner euro för vaccinationer och 87 miljoner euro för vård av coronapatienter. Dessutom beviljades det cirka 172 miljoner euro i understöd för andra direkta kostnader som orsakats av epidemin.

Mest understöd beviljades Helsingfors (158,5 miljoner euro), Esbo (71,8 miljoner euro), samkommunen för social- och hälsovård i Mellersta Nyland (65,3 miljoner euro) och Vanda (60,5 miljoner euro).

Understödsbesluten fattas på kalkylmässiga grunder

Den första utlysningen av statsunderstöd till kommuner och samkommuner ordnades den 15 oktober–12 november 2021, och den andra den 3 januari–7 februari 2022. Besluten om den första ansökningsomgången fattades i december 2021, och under april får kommunerna understödsbesluten om den andra ansökningsomgången.  

Den första ansökningsomgången gällde kostnader som uppkom den 1 januari–31 augusti 2021, och den andra ansökningsomgången kostnader som uppkom den 1 september–31 december 2021. Vid den andra ansökningsomgången hade de sökande också möjlighet att ansöka om understöd retroaktivt för sådana stödposter som sökanden inte sökt understöd för alls eller sökt understöd för bara delvis vid den första ansökningsomgången.  

Understöden bestäms helt och hållet på kalkylmässiga grunder. De verksamhetsbaserade understödsposterna (för testning, smittspårning, vaccinationer och vård av covid-19-patienter) baserar sig på uppgifter som beskriver verksamhetens volym och på en kalkylmässig enhetsersättning. 

Utöver de verksamhetsbaserade stödposterna utlystes vid den första ansökningsomgången även en kalkylerad stödpost som baserade sig på invånarantal och vars syfte var att täcka övriga direkta kostnader som föranletts av covid-19-epidemin. 

I maj 2022 utlyses ett behovsprövat tilläggsunderstöd

Kommuner, samkommuner och landskapet Åland har ännu i maj möjlighet att ansöka om ett behovsprövat tilläggsunderstöd av mycket motiverade skäl, om de understöd som beviljats på kalkylmässiga grunder inte som helhet är tillräckliga. Samtidigt kan de ansöka om ersättning för vissa kostnader som hänför sig till personer som inte har hemkommun i Finland.  

Regeringen har förbundit sig att ersätta alla direkta kostnader som hänför sig till covid-19, såsom kostnader för testning, så länge som epidemiläget och genomförandet av strategin för hantering av covid-19-epidemin förutsätter det. År 2021 understödde staten den kommunala sektorn med totalt cirka 2,2 miljarder euro för ytterligare kostnader och inkomstbortfall orsakade av covid-19-epidemin.  

Mer information:

Saara Leppinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295163630

 
Tillbaka till toppen