Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Lag om patientsäkerhet behövs för att trygga medborgarnas liv och hälsa

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 1.4.2022 17.39
Pressmeddelande 95/2022

Lägesbilden för organisationerna inom social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde i fråga om arbetskonflikten har uppdaterats. På basis av tillsynsmyndigheternas rapporter är det uppenbart att det skyddsarbete som patientsäkerheten och de nödvändiga och brådskande tjänsterna förutsätter i sista hand måste tryggas genom lagstiftning.

Social- och hälsovårdsministeriet har inlett beredningen av den lagstiftning som behövs för att trygga medborgarnas liv och hälsa och garantera patientsäkerheten. Genom lagstiftningen säkerställer man möjligheten att i sista hand utfärda nödvändiga skyldigheter som kompletterar skyddsarbetet.

Lagen ska gälla nödvändig vård, som omfattar bland annat

  • intensivvård, inklusive intensivvård av prematurer och nyfödda
  • jourverksamhet och vård i direkt anslutning till den
  • prehospital akutsjukvård
  • förlossningar
  • cancerfall som kräver akut vård
  • annan jämförbar vård som är nödvändig för att trygga patientens liv eller förhindra bestående allvarlig skada.

Propositionen bereds så att den kan överlämnas till statsrådet så snart som möjligt.

Ytterligare information

Satu Koskela, avdelningschef, [email protected]

 
Tillbaka till toppen