Hoppa till innehåll

Lagändring föreslås för att tillåta leverans av alkoholdrycker från nätbutiker till kunden

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 5.7.2024 14.19
Pressmeddelande
viinipulloja

En regeringsproposition där det föreslås att alkoholdrycker som köpts från ett inhemskt detaljhandelsställe ska kunna levereras till kunden har sänts på remiss av social- och hälsovårdsministeriet. Propositionen baserar sig på regeringsprogrammet. Utlåtanden kan lämnas in fram till den 30 augusti 2024.

Precis som nu ska det inte vara tillåtet att sälja eller överlåta alkoholdrycker till minderåriga eller kraftigt berusade personer. När en kund beställer alkohol via näthandeln ska kunden bestyrka sin ålder elektroniskt genom stark autentisering. Myndigheterna ska genom testköp övervaka att åldersgränserna iakttas vid leveranserna. 

Från ett inhemskt detaljhandelsställe ska det vara möjligt att beställa högst 8-procentiga alkoholdrycker som framställts genom jäsning eller 5,5-procentiga alkoholdrycker som framställts på andra sätt. Starkare alkoholdrycker kan beställas från Alko. Detaljhandeln får överlåta beställda alkoholdrycker till beställare mellan kl. 9.00 och 21.00, och Alko får överlåta dem under sina öppethållningstider. För leverans av alkoholdrycker från ett inhemskt detaljhandelsställe till kunden krävs ett separat leveranstillstånd för alkoholdrycker, som det ska tas in en ny bestämmelse om i lag utöver de gällande bestämmelserna om detaljhandelstillstånd och serveringstillstånd.

– Detta är följande, fortfarande mycket måttfulla steg i strävan att lindra vår alkohollagstiftning och utveckla den i en mer europeisk riktning. Framför allt handlar det om att underlätta vardagen. I och med att det har blivit allt vanligare att beställa hem både matinköp från butiker och restaurangmat, är denna ändring en efterlängtad avreglering. Hemleveransen av alkohol ska dock ske på ett ansvarsfullt sätt: det krävs tillstånd och tillsyn, och alkohol levereras inte till minderåriga eller berusade, säger minister för social trygghet Sanni Grahn-Laasonen.

Propositionen är ett led i genomförandet av regeringsprogrammet. Enligt regeringsprogrammet ska det även för Alko och inhemska aktörer med detaljhandelstillstånd möjliggöras näthandel med alkohol samt andra detaljhandelskoncept som baserar sig på distribution och avhämtning, dock så att åldersgränskontrollen säkerställs.

Mer information:

Eemil Nuuttila, specialmedarbetare till ministern för social trygghet, tfn 050 525 8064

Mirka-Tuulia Kuoksa, regeringsråd, [email protected]

Saara Karttunen, specialsakkunnig, [email protected]

Tuomas Pulkkinen, planerare, [email protected]
 

Nyckeln till tillväxt Orpos regeringsprogram