Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Rapport om Finlands möjligheter ger kunskapsunderlag för beredningen av regeringsprogrammet

28.1.2019 13.08 | Publicerad på svenska 28.1.2019 kl. 16.10
Nyhet

Kärnbudskapet i rapporten Mahdollisuudet Suomelle (Möjligheter för Finland), som utarbetats av ministeriernas kanslichefer, är att det behövs betydande reformer under 2020-talet för att trygga framtiden för välfärdssamhället. Kanslichefernas gemensamma rapport publicerades den 28 januari.

I rapporten anges tre mål som alla ministerier arbetar för, nämligen främjande av likabehandling, hållbar tillväxt samt ett tryggt och stabilt samhälle. Det övergripande målet är ett hållbart finländskt samhälle på lång sikt, dvs. även bortom följande valperiod.

I poddserien Herätys Suomi! diskuteras hur statens medel ska räcka till

I en färsk poddsändning diskuterar social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Päivi Sillanaukee och finansministeriets kanslichef Martti Hetemäki hurdana lösningar rapporten Möjligheter för Finland har att erbjuda följande regering. I det första avsnittet av kanslichefernas poddserie koncentrerar de sig på frågan hur man ska få statens pengar att räcka till.

Ytterligare information: 

Päivi Sillanaukee, kanslichef, tfn 0295 163 356

Tillbaka till toppen