Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyö opiskeluhuollossa varmistetaan säännöksin

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 25.5.2022 13.45
Tiedote
Oppilaita koulun käytävällä

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakia, terveydenhuoltolakia, korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annettua lakia, sosiaalihuoltolakia sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettua lakia on täsmennetty vastaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta. Tasavallan presidentti vahvisti lakimuutokset 25.5.2022.

Voimaan tulevat lait edellyttävät, että hyvinvointialueet muodostavat alueellisen opiskeluhuollon yhteistyöryhmän koulutuksen järjestäjien kanssa. Koulutuksen järjestäjillä sekä hyvinvointialueilla tulee myös olla yhteistyössä laaditut opiskeluhuoltosuunnitelmat opiskeluhuollon kokonaisuuden toteuttamiseksi. Opetushallitus antaa tarvittavat määräykset niin, että oppilaitokset voivat ottaa uudet koulutuksen järjestäjäkohtaiset opiskeluhuoltosuunnitelmat käyttöön 1.8.2023 alkaen.
 

Palvelujen saatavuuteen ja henkilötietojen suojaan parannuksia
 

Oppilaiden ja opiskelijoiden palvelujen saantia parannetaan laajentamalla oppilaitoksen henkilöstön yhteydenottomahdollisuus kaikkiin opiskeluhuoltopalveluihin. Terveydenhuoltolakiin lisätään myös säännökset opiskeluhuoltopalveluista, joissa muun ohella turvataan opiskeluhuoltopalvelujen lähipalveluperiaate. 

Oppilaiden ja opiskelijoiden henkilötietojen suojaa parannetaan täsmentämällä säännöksiä, jotka koskevat opiskeluhuollon rekistereitä, henkilötietojen käsittelyä sekä opiskeluhuoltopalveluissa muodostuneiden tietojen salassapitoa. Kuraattorien ja psykologien asiakasasiakirjojen tallentamiselle valtakunnalliseen arkistointipalveluun säädetään siirtymäaika. 

Opiskeluhuoltopalvelujen sisältöön ei tule muutoksia.

Eduskunta edellytti vastauksessaan, että oppilaille ja opiskelijoille on oltava tarjolla riittävät mielenterveyspalvelut oikea-aikaisesti sekä ennaltaehkäiseviä, matalan kynnyksen palveluja saatavilla koko maassa. Eduskunta edellytti vastauksessaan myös, että tietosuojakäytäntöjen varmistamiseksi laaditaan soveltamisohjeet, joilla varmistetaan tiedonkulun toimivuus sekä henkilötietojen asianmukainen käsittely oppilas- ja opiskelijahuollossa. Lisäksi henkilöstön on saatava tarvittava koulutus henkilötietojen asianmukaiseen käsittelyyn. 

Hallitus esitti lakien vahvistamista ja tasavallan presidentti vahvisti lait 25.5.2022. Lait tulevat voimaan 1.1.2023.


Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Arja Ruponen, sosiaali- ja terveysministeriö
[email protected]

johtaja Anna Cantell-Forsbom, sosiaali- ja terveysministeriö
[email protected]

 
Tillbaka till toppen