Hoppa till innehåll

Sjukförsäkringsavgifterna sjunker år 2024

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.11.2023 13.42
Pressmeddelande

Statsrådet har fastställt procentsatserna för sjukförsäkringsavgifterna för år 2024.

Statsrådet fastställer procentsatserna för sjukförsäkringsavgifterna årligen genom statsrådets förordning. Enligt den förordning som utfärdats nu gäller sjukförsäkringsavgifterna från den 1 januari till den 31 december 2024.

Sjukförsäkringsavgifterna

År 2024 är den försäkrades sjukvårdsavgift 0,51 procent av den förvärvsinkomst som beskattas vid kommunalbeskattningen. Avgiften sjunker med 0,9 procentenheter jämfört med år 2023. 

Den avgift som tas ut av beskattningsbara pensions- och förmånsinkomster är 1,48 procent, som är 0,09 procentenheter mindre än år 2023.

Avgifterna för arbetsinkomstförsäkringen

Arbetsgivarnas sjukförsäkringsavgift är 1,16 procent. Avgiften är 0,37 procentenheter lägre än år 2023.

Den dagpenningsavgift som tas ut hos löntagare och företagare är 1,01 procent av löne- och företagarinkomsten, om det sammanlagda beloppet av hela årets löne- och företagarinkomst är minst 16 499 euro. Avgiften är 0,35 procentenheter lägre än år 2023. Om det sammanlagda beloppet av löne- och arbetsinkomsten är mindre än 16 499 euro, tas det inte ut någon dagpenningsavgift. 

Den tilläggsfinansieringsandel som ska betalas år 2024 av företagare som är försäkrade i enlighet med lagen om pension för företagare är 0,22 procent. Andelen är 0,01 procentenheter mindre än år 2023.

Mer information 

Eva Ojala, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 201, [email protected]

Korrigerad 17.11 kl. 8.25:  I pressmeddelandet har det korrigerats att sjukvårdsavgifterna minskar med 0,09 procentenheter jämfört med år 2023, inte med 0,9 procent.