Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsministeriet har kompletterat anvisningarna om hälsosäkerhetsåtgärder vid inresa

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2021 15.54 | Publicerad på svenska 17.12.2021 kl. 10.20
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet har den 16 december 2021 utfärdat ett styrningsbrev till kommuner och samkommuner, landskapet Åland, regionförvaltningsverken och Institutet för hälsa och välfärd. I brevet preciseras hälsosäkerhetsåtgärderna vid inresa genom en rekommendation om förhandstestning och hemtestning efter ankomsten till Finland för resenärer samt hälsokontroller för personer som anländer från riskländer.

Alla som kommer till Finland rekommenderas 
•    förhandstest 48 timmar före ankomsten till Finland
•    hemtestning efter inresan

Anvisningar till regionförvaltningsverken gällande personer som anländer från riskländer

Utöver rekommendationer som riktas till alla resenärer rekommenderar social- och hälsovårdsministeriet att regionförvaltningsverken med stöd av 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar fattar beslut om obligatoriska hälsokontroller för personer som kommer från riskområden och som inte har ett intyg över förhandstest.

Institutet för hälsa och välfärd har bedömt att de länder där coronavirusvarianten omikron har spridit sig är Sydafrika, Botswana, Eswatini (Swaziland), Storbritannien, Lesotho, Namibia, Nigeria, Norge, Danmark och Zimbabwe.

Uppdaterad information om områden med omikronspridning (Institutet för hälsa och välfärd):

Mer information och noggranna rekommendationer finns i styrningsbrevet:

Alla myndighetsanvisningar som social- och hälsovårdsministeriet utfärdat har sammanställts på webbplatsen:

 

Ytterligare information: 

Taneli Puumalainen, avdelningschef, avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, tfn 0295163280