Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsministeriet har sänt ett styrningsbrev om utfärdande av covidintyg för vaccinationer som tagits utomlands

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.10.2021 13.16 | Publicerad på svenska 13.10.2021 kl. 16.46
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet sände den 12 oktober 2021 ett styrningsbrev till kommunerna och samkommunerna samt landskapet Åland om beviljande av EU:s digitala covidintyg för vaccinationer som tagits utomlands.

Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar att kommunerna på begäran beviljar EU-vaccinationsintyg till personer som har fått vaccin i tredjeländer eller vid en ambassad i Finland. Den som fått vaccinet i ett annat EU-land får i första hand intyget i det landet.

Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar att kommunerna ordnar utfärdandet av intyg genom regionalt samarbete. Ministeriet rekommenderar också att man använder så smidiga verksamhetssätt som möjligt som är för kundens bästa. 

Mer information och noggranna rekommendationer finns i styrningsbrevet:

Alla myndighetsanvisningar som social- och hälsovårdsministeriet utfärdat har sammanställts på webbplatsen: