Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Social- och hälsovårdsministeriets styr myndigheterna vid bekämpningen av covid-19 i den gränsöverskridande trafiken

Social- och hälsovårdsministeriet
27.5.2021 10.44
Pressmeddelande 144/2021

Social- och hälsovårdsministeriet har sänt ett styrningsbrev till regionförvaltningsverken, kommunerna och samkommunerna för social- och hälsovård samt Ålands landskapsregering om hur covid-19 ska bekämpas i den gränsöverskridande trafiken när besluten om de inre och yttre gränserna ändras.  Hälsosäkerhetsåtgärderna vid gränserna är av stor betydelse vid bekämpningen av coronaepidemin i Finland. 

Enligt lagen om smittsamma sjukdomar ansvarar kommunerna för bekämpningen av smittsamma sjukdomar inom sina områden. Sjukvårdsdistriktens samkommuner stöder kommunerna i arbetet. Även regionförvaltningsverken samordnar och övervakar bekämpningen av smittsamma sjukdomar inom sina områden.

Social- och hälsovårdsministeriet bereder just nu en ändring av lagen om smittsamma sjukdomar som förbättrar hälsosäkerheten i den gränsöverskridande trafiken ytterligare. Ändringsförslaget är på remiss till den 31 maj. Tills den nya lagstiftningen kan tillämpas måste man fortsätta använda och utveckla den gällande verksamhetsmodellen. 

I 7,3 procent av alla de nya fall som konstaterades i Finland vecka 18 hade personen smittats i utlandet. Dessa fall ledde till fortsatt smittspridning i 1,7 procent av alla coronafall.

Regionerna måste vara förberedda på att resorna till Finland ökar

Regionförvaltningsverken, kommunerna och samkommunerna för social- och hälsovård måste förbereda sig på att även en måttfull avveckling av begränsningarna i trafiken över de inre eller yttre gränserna kommer att öka resorna över gränserna. Därför måste processen för resenärernas ankomst planeras så att den är så smidig som möjligt.  

Hälsosäkerhetsåtgärderna vid ankomsten ska i första hand riktas till de personer som inte har ett intyg över ett förhandstest för covid-19. Personer som förhandstestat sig eller testat sig omedelbart efter ankomsten ska hänvisas till ett andra test som ska tas tidigast 72 timmar efter ankomsten till landet.

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att de som anländer till Finland ska undvika närkontakt med andra människor och hålla sig i frivillig karantän i 14 dygn efter ankomsten. Rekommendationerna gäller inte de resenärer som har genomgått covid-19-sjukdomen inom sex månader före ankomsten. Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar också att alla transportföretag och rederier med trafik till Finland ska förutsätta att alla de resenärer över 12 år som anländer till Finland visar upp ett intyg över ett negativt covid-19-testresultat innan de kommer ombord. 

Regionförvaltningsverken måste bedöma om den obligatoriska hälsoundersökningen är nödvändig för de personer som har intyg över ett förhandstest.  

Det andra testet efter ankomsten minskar smittspridningen betydligt

Institutet för hälsa och välfärd har bedömt att ett covid-19-förhandstest eller ett test omedelbart efter ankomsten till landet tillsammans med ett ytterligare test som tas tidigast 72 timmar efter ankomsten minskar risken för smittspridning betydligt. Kommunerna svarar för ordnandet av testningen för covid-19 inom sina områden. 

Social- och hälsovårdsministeriet betonar att regionförvaltningsverken, kommunerna och samkommunerna för social- och hälsovården ska utnyttja de möjligheter som lagstiftningen ger och sörja för att de resenärer som anländer till Finland anvisas att gå och testa sig på nytt tidigast 72 timmar efter ankomsten. 

Det är också viktigt att kontrollera att det andra testet faktiskt tas. Detta kan göras genom att registrera uppgifterna om de personer som konstateras höra till målgruppen för det andra testet när de anländer till landet. Vid behov ska uppgifterna ges vidare till den myndighet som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar på personens vistelseort. 

Användning av digitala verktyg såsom Finentry

När man avläser intygen och ger anvisningar till passagerarna ska man i den mån det är möjligt utnyttja digitala verktyg såsom Finentry. Genom att använda Finentry kan man informera resenärerna, samla in uppgifter om dem och beställa en tid för ett coronatest. Även uppföljningen av det andra testet kan ske med hjälp av Finentry. Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar att kommunerna och samkommunerna för social- och hälsovården i den mån det är möjligt börjar använda Finentry-tjänsten och informerar inresande om tjänsten.

Ytterligare information:

Taneli Puumalainen, avdelningschef,[email protected] 
Paula Tiittala, överläkare, [email protected]

 
Tillbaka till toppen