Hoppa till innehåll

Statsunderstöd för ett forskningsprojekt kring lärdomarna av coronakrisen har beviljats Åbo universitet

statsrådets kansli
Utgivningsdatum 10.4.2024 9.50 | Publicerad på svenska 10.4.2024 kl. 15.24
Pressmeddelande

Statsrådets kansli har beviljat ett forskningskonsortium under ledning av Åbo universitet 900 000 euro i statsunderstöd för ett forskningsprojekt som ska ta fram en omfattande översikt dels över konsekvenserna av pandemikrisen och hanteringen av den, dels över utvecklingsbehov i fråga om hanteringen av motsvarande kriser. I projektet kring lärdomarna av pandemikrisen deltar också Vasa universitet, Helsingfors universitet, Statens ekonomiska forskningscentral och Demos Research Institute.

Statsrådets kansli utlyste den 15 december 2023 ett statsunderstöd på 900 000 euro för ett omfattande och externt forskningsprojekt om lärdomarna av coronakrisen i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering.

Det kom in sju ansökningar om statsunderstöd. Vid bedömningen av ansökningarna betonades forskningens vetenskapliga nivå och genomslag. Statsunderstödet beviljades Åbo universitets projekt eftersom det ansågs bäst uppfylla kriterierna. Understödet kan användas till utgången av 2025.

Forskningsprojektet ska kartlägga och analysera vad som hände under coronatiden, vilka beslut som fattades, vilka åtgärder som vidtogs och vad man visste om konsekvenserna av olika beslut under och efter pandemin. Projektet producerar ny information om mindre utforskade teman och identifierar de viktigaste brytningspunkterna under coronakrisen där det skulle ha varit möjligt att agera på annat sätt. I det tvärvetenskapliga projektet deltar forskare inom förvaltningsvetenskap, medicin, ekonomi, juridik och statsvetenskap.

Ytterligare information:

  • Om beslutet: Sari Löytökorpi, ledande sakkunnig, tfn 0295 160 187, [email protected]
  • Om forskningsprojektet: Henri Vogt, professor, Åbo universitet, tfn 0294 503 126, [email protected]